Klasifikācijas kritēriji

Klasifikācijas kritēriji

1998. gadā tika izveidota Tūrisma pakalpojumu standartizācijas tehniskā komiteja (STK 29), kuras galvenais uzdevums ir izstrādāt un koriģēt tūrisma pakalpojumu valsts standartus ar mērķi uzlabot to kvalitāti. STK 29 sastāvā ir 9 pastāvīgie locekļi – speciālisti tūristu izmitināšanas jomā, kā arī no par tūrisma, būvniecības un veselības nozarēm atbildīgo valsts institūciju (Ekonomikas ministrijas Tūrisma nodaļas un Tūrisma attīstības valsts aģentūras, Kvalitātes struktūrpolitikas un iekšējā tirgus departamenta, Būvniecības un mājokļa politikas departamenta, Veselības ministrijas pārstāvji, kā arī koordinators no SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”) puses. STK 29 priekšsēdētājs ir Aivars Kalniņš.

Laika posmā, sākot ar 1999.gadu, STK 29 izstrādāti un SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” reģistrēti septiņi standarti no standartu kopas LVS 200, kas reglamentē tūristu apkalpošanas servisa brīvprātīgās atbilstības novērtēšanas un klasifikācijas sistēmas veidošanu. 1999.gadā izstrādāti LVS 200-1-3 viesnīcām, ieskaitot kūrortviesnīcas, viesu mājām un moteļiem, 2000.gadā LVS-4-6 lauku tūrismam izmantojamām mājām, kempingiem un jaunatnes tūrisma mītnēm. Tādējādi, Latvijas standarti izstrādāti praktiski visiem Latvijas tūristu mītņu tipiem. 2001.gadā tika izstrādāts LVS 200-7 “Tūrisma informācijas sniedzēji”, ieskaitot tūrisma informācijas centrus.

2004.gadā tika veikta viesnīcu, viesu māju un moteļu standartu korekcija, bet 2009.gada septembrī Latvijas standartā tika reģistrēts jaunais viesnīcu standarts LVS 200-1:2009. Spēku zaudēja moteļu standarts LVS 200-3+A1:2004. Turpmāk moteļu atbilstības novērtēšana tika veikta saskaņā ar viesnīcu standartu LVS-200-1:2009.

Standartos prasības viesnīcām, kurām jābūt ne mazāk kā 4 numuriem, sadalītas 5 kategorijās, kuras tiek apzīmētas ar zvaigznēm, no 1 līdz 5, pieaugot iekārtojuma un servisa līmenim. Viesu mājām saskaņā ar standartiem tiek piešķirtas kategorijas no 1 līdz 4, kuras apzīmē ar romiešu cipariem. Kempingiem un jaunatnes tūrisma mītnēm tiek piešķirtas kategorijas no 1-3, kuras tāpat apzīmē ar romiešu cipariem.

Palielinoties zvaigžņu skaitam vai kategorijai, viesnīcām un citām tūristu mītnēm, pieaug pakalpojumu klāsts un līmenis, kā arī profesionālo un valodu zināšanu līmenis personālam. Piem., pieczvaigžņu viesnīcās jābūt vairākām konferenču telpām, restorāniem, kā arī izvērstam telpu blokam atpūtai un ķermeņa kopšanai.

Iepazīties ar standartiem var LVS birojā, Rīgā, K.Valdemāra ielā 157, iepriekš piesakoties, vai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Standartus iespējams iegādāties, reģistrējoties LVS vietnē www.lvs.lv. Tālrunis uzziņām: +371 27880050, e-pasts: [email protected]

Saistībā ar LVRA pievienošanos vienotajai Eiropas viesnīcu klasifikācijas sistēmai HOTREC pārraudzībā – zvaigžņu apvienībai “Hotelstars Union”, kopš 2011.gada 1.jūlija SIA „Viesnīcu un restorānu centrs”(VRC) veic Latvijas viesnīcu sertificēšanu atbilstoši “Hotelstars Union” starptautiskajiem kritērijiem. 2012. gadā veikta pāreja uz jaunajiem vērtēšanas kritērijiem, kas balstās uz punktu sistēmu, līdz ar to ir objektīvāki, turklāt Latvijas sertificētās viesnīcas ieguvušas ievērojami plašāku atpazīstamību Eiropā un pasaulē (kritērijus sk. sadaļā Hotelstars Union). Kopš 2015. gada 1. janvāra stājas spēkā koriģētie “Hotelstars Union” kritēriji 2015 – 2020 gadam.

Līdz ar LVRA pievienošanos „Hotelstars Union”, sākot ar 2011. gada 1. jūliju, SIA „Viesnīcu un restorānu centrs ” veic viesnīcu klasifikāciju saskaņā ar „Hotelstars Union ” kritērijiem (sk. Hotelstars Union kritēriji).
Viesnīcām , kuras nepretendē uz novērtēšanu pēc Hotelstars Union kritērijiem (pārsvarā 1-2 zvaigžņu) iespējams saņemt atšķirīga parauga Atbilstības sertifikātu , kurš balstās uz LVRA noteiktajiem un VRC apstiprinātiem klasifikācijas kritērijiem : Viesnīca ir uzņēmuma (komercsabiedrības) īpašumā vai nomā esoša klientu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir ne mazāk kā četri numuri.

Vispārīgie klasifikācijas pamatkritēriji viesnīcām :

Viesnīcas fasādes, interjers un mēbeles ir labā tehniskā stāvoklī, estētiski;
Viesnīcā nodrošina un uztur tīrību un kārtību; netīrumi un putekļi nedrīkst atrasties uz mēbelēm, gleznu rāmjiem, durvju ailām vai gaismas ķermeņiem ;
Viesnīca darbojas atbilstoši likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz telpu higiēnu un ekspluatāciju, kā arī ugunsdrošību ( MK Noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”) , viesu un viņu mantu drošību ;
Jaunceļamās viesnīcas publiskās lietošanas telpu augstums ir ne mazāk kā 3,0 m, bet jau esošajās un rekonstruējamās ēkās publiskās lietošanas telpu augstums ir ne mazāks kā 2,5 m;
Guļamtelpu augstums – ne mazāk kā 2,5 m, esošajās un rekonstruējamās viesnīcās – ne mazāks kā 2,4 m ;
Viesnīca nodrošina invalīdu uzņemšanu un apkalpošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskām ēkām un būvēm.

Pamatkritēriji I kategorijas (vienas zvaigznes ( * ) ) viesnīcai :

 • minimālie vienguļamas gultas izmēri – 90 x 190 cm
 • minimālie divguļamas gultas izmēri – 140 x 190 cm
 • uz katriem 10 numuriem bez mazgāšanās telpas un tualetes ir vismaz viena mazgāšanās telpa
 • uz katriem 10 numuriem bez mazgāšanās telpas un tualetes ir vismaz viena tualete
 • telpa, kurā pasniedz brokastis, var pildīt klientu atpūtas telpas funkcijas
 • brokastis bez siltiem ēdieniem
 • darbiniekiem, kas ir saskarsmē ar klientiem , ir vārda zīme redzamā vietā

Pamatkritēriji II kategorijas ( divu zvaigžņu (**) ) viesnīcai :

 • vismaz 40% numuru ir pieejama tualete, mazgātne un duša;
 • minimālie vienguļamas gultas izmēri – 90 x 190 cm;
 • minimālie divguļamas gultas izmēri – 140 x 190 cm;
 • grīdas laukums telpā ar dušu – vismaz 3,3 m².
 • uz katriem 10 numuriem bez mazgāšanās telpas un tualetes ir vismaz viena mazgāšanās telpa;
 • uz katriem 10 numuriem bez mazgāšanās telpas un tualetes ir vismaz viena tualete;
 • telpa, kurā pasniedz brokastis, var pildīt klientu atpūtas telpas funkcijas;
 • brokastis – bez siltiem ēdieniem
 • darbinieki, kas ir saskarsmē ar klientiem , valkā formas tērpu ar vārda zīmi redzamā vietā.

Pievienojieties LVRA!

Pieraksties uz jaunumiem