Biedru ieguvumi

LVRA biedriem ir iespēja:

 • saņemt aktuālo informāciju par nozarē notiekošo gan Latvijā, gan arī citviet pasaulē, t.sk., informāciju par normatīvo aktu izmaiņām nozarē, metodiskos norādījumus no tūrisma/ēdināšanas jomu kontrolējošām institūcijām;
 • saņemt no biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) – kas pārstāv pašmāju un ārvalstu izpildītājus un fonogrammu producentus – 10% atlaidi par mūzikas atskaņošanu uzņēmumā;
 • ievietot informāciju bukletā “Accommodation and Restaurants in Latvia”. Buklets tiek izplatīts Latvijā un ārvalstīs visās starptautiskajās izstādēs un semināros, kur LVRA piedalās klātienē vai arī nosūtot reklāmas materiālus. Šo bukletu LVRA nosūta arī dažādu valstu vēstniecībām un sadarbības organizācijām ārpus Latvijas;
 • BEZ MAKSAS saņemt operatīvu un profesionālu atbalstu risinot dažādas radušās problēmsituācijas, t.sk. saistībā ar kontrolējošajām organizācijām;
 • piedalīties starptautiskajās tūrisma un profesionālajās izstādēs Latvijā un ārpus tās, strādājot LVRA darba vietā bez maksas vai sedzot būtiski zemāku dalības maksu;
 • ievietot reklāmas informāciju par uzņēmumu interneta portālā – www.lvra.lv.
 • BEZ MAKSAS saņemt juridiskās konsultācijas saistībā ar uzņēmuma darbību (t.sk. dokumentu, līgumu sagatavošana un izskatīšana, kā arī nepieciešamības gadījumā biedra interešu pārstāvība tiesā utt.);
 • saņemt pilnu servisu, lai saskaņotu projektus un noformētu atļaujas;
 • saņemt izstrādātu darba aizsardzības un ugunsdrošības, kā arī personas datu aizsardzības dokumentāciju;
 • saņemt atlaides pie dažādiem preču piegādātājiem, kā, piem. BHRS, NESTLE PROFESSIONALS, u.c. Sadarbības partneru saraksts var tikt papildināts atkarība no biedru ierosinājumiem;
 • iesaistīties  nodarbināto apmācību projektu “Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām;
 • izmantot LVRA simboliku savā interneta portālā, bukletos u.c.

Pašlaik asociācijā ir ap 300 biedriem (juridiskiem uzņēmumiem), to vidū ir naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, izglītības iestādes, kurās izglītību gūst tūrisma un viesmīlības industrijas speciālisti, kā arī viesmīlības nozares servisa uzņēmumi.

Pievienojieties LVRA!

Pieraksties uz jaunumiem