Nodarbināto apmācību projekts (nākamā kārta)

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" turpina īstenot nodarbināto apmācību

LVRA līdz 2015.gada vidum turpinās īstenot ESF projektu nozares komersantu konkurētspējas veicināšanai.


Biedrība “Latvijas Viesnīcu un Restorānu Asociācija” (LVRA) latvijas investīciju un attīstības aģentūras administrētājā programmā “atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” no 2010.-2015.gadam realizē projektu “Viesnīcu, restorānu un saistīto nozaru komersantu darbinieku apmācību projekts”.

Projekta mērķis ir viesmīlības, tūrisma un saistīto nozaru (tai skaitā, transporta, pārtikas, veselības aprūpes utml.) uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas celšana, jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, jauno apmācību virzienu un to kritēriju noteikšana saskaņā ar viesmīlības, tūrisma un saistīto nozaru uzņēmumu nozares vajadzībām, tādējādi veicinot uzņēmumu un pašnodarbināto personu konkurētspēju un attīstību.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar citām nozari pārstāvošajām biedrībām – Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) un Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, tādējādi nodrošinot projekta plašāku pieejamību nozares komersantiem visā Latvijā un daudzpusīgāku mācību programmas realizāciju.

Projekta norisi raksturojošie rādītāji:

  • Projekta realizācijas sākumā partneru skaits bija 68, 2013.gada noslēgumā – 104
  • LVRA piedāvā projekta partneriem vairāk kā 200 mācību kursus;
  • Projekta ietvaros LVRA organizētajās apmācību programmās piedalījušās 945 personas.

LVRA koordinētā projekta īstenošana ir iespējama pateicoties ES aktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” finansējuma saņemšanai. Finansējuma saņēmējs “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” 2010.gada 22.novembrī ir noslēgusi līgumu Nr. L – APA-10-0017 ar v/a “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta “Viesnīcu, restorānu un saistīto nozaru komersantu darbinieku apmācību projekts” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Pievienojieties LVRA!

Pieraksties uz jaunumiem


    Sign up for news