Nodarbināto apmācību projekts

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija " turpina īstenot nodarbināto

Biedrība “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija ” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu līdz 31.12.2023. ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu “Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

 • Lielajiem komersantiem: 30-50%
 • Vidējiem komersantiem: 60%
 • Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 571 563, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 2 471 437, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

 • 214 Dizains
 • 345 07 Telemātika un loģistika
 • 345 20 Projektu vadība
 • 345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība
 • 44 Fizikālās zinātnes
 • 46 Matemātika un statistika
 • 48 482 Datoru lietošana
 • 48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
 • 52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas
 • 54 Ražošana un pārstrāde
 • 722 Veselības aprūpes pakalpojumi
 • 811 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi
 • 85 Vides aizsardzība
 • 22 227 Valodas

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

 • 341 01 Elektroniskā komercija
 • 342 01 Mārketings un tirdzniecība
 • 345 01 Biznesa vadība
 • 345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība
 • 345 15 Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība
 • 345 16 Viesnīcu vadība
 • 345 17 Tūrisma vadība
 • 812 Tūrisma un atpūtas organizācija

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana ražošanā.
 • Efektīva uzņēmuma operāciju pārvaldība.
 • Efektivitātes paaugstināšanas metodes un to pielietošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 07.09.2023.

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
[email protected]
T. +371 29484738

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu [email protected]
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija PDF

Pievienojieties LVRA!

Pieraksties uz jaunumiem


  Sign up for news