Jaunumi no LVRA nodarbināto apmācību projekta, decembris 2023

RateHawk.com seminārs partneriem Latvijā

Viesnīcu, restorānu un tūrisma nozarē ārkārtīgi svarīgi kļūst arvien jaunu inovāciju un tehnoloģiju apguve un ieviešana, lai pārvarētu dažādus izaicinājumus, pielāgotos pastāvīgi mainīgajai ārējai videi un nepārtraukti pārspētu savu klientu cerības, lai nodrošinātu viņiem maksimālu apmierinātību.

2023. gada 9. oktobrī RateHawk.com – tiešsaistes sistēma viesnīcu, lidojumu un transfēru rezervēšanai ceļojumu profesionāļiem – rīkoja semināru saviem partneriem Latvijā. Uzņēmums Rīgā pulcēja 20 vietējos tūrisma nozares speciālistus, lai runātu par jaunām iespējām viņu biznesa izaugsmei un attīstībai.

Vienlaikus, radot novatorisko centienu atspoguļojumu ar savu piemēru, RateHawk.com ir paziņojusi par savu nozīmīgo zīmola maiņas iniciatīvu, kas ietver atjauninātu zīmola stilu, stratēģiskām pārdomām un jauna logotipa prezentāciju.

Mērķis zīmola maiņai ir atbrīvot sadarbības partnerus no problēmām, kas saistītas ar patstāvīgu pāreju digitalizācijā. RateHawk nemainīgi cenšas aktīvi sadarboties ar saviem partneriem, lai pielāgotu savus produktus saskaņā ar viņu konkrētajām prasībām. Uzņēmums izstrādā instrumentus, kas ļauj profesionāļiem paplašināt ceļošanas pakalpojumu pārdošanu, ieviest risinājumus, kas ļauj veikt uzņēmējdarbību attālināti, ieviest jaunas maksājumu metodes un procedūras, vienlaikus nodrošinot izcilu klientu apkalpošanu. Pateicoties RateHawk, partneri var būt pārliecināti, ka viņi nav vieni savā profesijā, kur tiek izteiktas augsta līmeņa prasības – viņi tiek pilnībā atbalstīti ar augstākās klases produktiem un profesionālu palīdzību.

Avots: https://travelnews.lv

Pretstats pārmaiņām, par kurām grāmatās neraksta

Intervijā piedalās:

Jana Strogonova
SIA Growing
Valdes locekle
www.grow.lv

Kāda ir Jūsu pieredze mācību industrijā?

Mācību industrijā darbojos 10 gadus. Pirms tam 15 gadus biju augsta līmeņa vadītāja RIMI un Nordea bankā, kur paralēli rezultātu sasniegšanai fokuss bija arī uz vadītāju attīstību. Tas prasīja regulāru darba un attīstības sarunu vadīšanu, ēnošanu, atgriezeniskās saites sniegšanu un citu vadītāju attīstības instrumentu izmantošanu. Tāpēc šobrīd, strādājot ar visu līmeņu vadītājiem no dažādām industrijām, varu dalīties savā pieredzē, minēt piemērus, kā arī sniegt ieteikumus. Otra tēma, ar kuru ikdienā strādāju, ir emocionālā inteliģence jeb prasmju kopums, kas definē, cik efektīvi mēs uztveram, saprotam, izrādām un pārvaldām savas un citu emocijas. Palīdzu vadītājiem un arī speciālistiem saprast, ka emocionālā inteliģence ir pamatā jebkurai mijiedarbībai ar otru cilvēku; veicu emocionālās inteliģences novērtējumus un palīdzu to attīstīt.

Kādām mācību metodēm dodat priekšroku mācību procesā?

Visbiežāk klienti prasa klātienes vai tiešsaistes apmācības, kas ietver īsas lekcijas un interaktīvas aktivitātes (refleksijas, diskusijas, testus, grupu darbus, lomu spēles, spēļošanas elementus u.c.). Diemžēl joprojām daudzās organizācijās valda uzskats, ka “aizsūtīsim vadītājus uz mācībām un, kad viņi atgriezīsies, tad strādās pa jaunam”. Diemžēl tā tas nestrādā, jo, lai cilvēks mainītu savus paradumus, tam ir nepieciešama, pirmkārt, paša cilvēka griba un, otrkārt, apgūtā praktizēšana, taču, ja, atgriežoties no mācībām, neviens neprasa, ko iemācījies un ko no tā turpmāk pielietosi savā ikdienā, tad visbiežāk kursos iegūtā iedvesma gana ātri noplok, jo “iekrītam ikdienas vāveres ritenī”. Tāpēc es uzskatu, ka visefektīvākais veids, kā attīstīt vadītājus, ir iedot zināšanas (kursi, grāmatas, tiešsaistes lekcijas, e-apmācības utt.) un tad piesaistīt mentoru, kurš varētu vadītāju ēnot darbībā, sniegt konstruktīvu un uz attīstību vērstu atgriezenisko saiti; kuram vadītājs var lūgt padomu, aprunāties par iespējamiem risinājumiem utt. Mentoram nav jābūt no ārpuses, tas var būt kāds uzņēmumā strādājošs, pieredzējis vadītājs, kuru šāds papildu pienākums varētu motivēt un arī dot iespēju attīstīt jaunas prasmes.

Cik liela nozīme ir mācībām uzņēmumu ikdienas darba procesos?

Uzskatu, ka nozīme ir milzīga, jo dzīvojam un strādājam ļoti mainīgos apstākļos (kā ārējos, tā arī iekšējos, kurus ienes jaunā paaudze, jaunās tehnoloģijas u.c.). Un šajos apstākļos vadītājiem ir jāmāk ne tikai izdzīvot, bet arī sasniegt prasītos rezultātus. Tas prasa jaunas pieejas, jaunas prasmes, jaunas zināšanas, jo katru dienu nāk iepriekš nepiedzīvotas situācijas sadarbībā ar saviem cilvēkiem, kolēģiem, klientiem, piegādātājiem utt. Tāpēc arī iepriekš teicu, ka klasiskās mācības iedod tikai pamatzināšanas (kuras arī vajag pielietot:)), taču dzīve nāk ar pārsteigumiem, par kuriem grāmatās neraksta, un tāpēc izcils tiešais vai HR vadītājs vai mentors (uz kādu laiku un īpaši jauniem vadītājiem) vai kāds ārējs eksperts ir lielisks resurss, no kura mācīties un kuru var izmantot kā tā saucamo “sparinga partneri” (analizējot un diskutējot par dažādiem konkrētās situācijas risinājumiem, meklējot idejas utt.)

Kā vērtējat mākslīgā intelekta iesaisti mācību procesos nākotnē?

Domāju, ka tehnoloģijas un mākslīgais intelekts noteikti mainīs mācību industriju. Šobrīd mums šķiet, ka klātienes mācības jau nu nekas neaizstās, jo tur taču cilvēki runājas, tīklojas, dalās pieredzē utt. Taču šādam mērķim nav nepieciešamas klātienes mācības, to var darīt arī cita veida pasākumos, vai ne? Jau šobrīd pasaulē strauji pieaug pieprasījums pēc pašvadītām e-mācībām, kur cilvēks mācās sev ērtā vietā un laikā. Zinu, ka top platformas, kurās tiks integrēti citu mācību dalībnieku pieredzes stāsti. Jau šobrīd ir MI rīki, kuri dod konkrētas un argumentētas atbildes uz cilvēku uzdotajiem jautājumiem (dažādas teorijas, pieejas, sistēmas, utt.), kā arī tādi, ar kuriem var pat diskutēt (piemēram, lejupielādē konkrētu grāmatu, pētījumu vai jebkādu citu materiālu un diskutē, izaicini, uzdod jautājumus MI). Taču tas prasa pašdisciplīnu. Protams, man kā emocionālās inteliģences praktiķim ir pārliecība, ka cilvēcīgais kontakts ir un būs ļoti būtisks mūsu ikdienas dzīvē, jo redzam, kā pieaug mentālās veselības problēmas, vientuļo cilvēku skaits utt. Mēs esam sabiedriskas būtnes un nekas neaizstās cita cilvēka silto skatu, pieskārienu, patiesu ieinteresētību vai vienkārši klātbūtni, jo atceramies, ka mēs viens otru ietekmējam ar to, KO sakām tikai par 7%, taču – 38% ar veidu, KĀ to sakām (balss tonis, intonācija, runas ātrums, neartikulētas skaņas: hmm, eh …) un 55% caur uzvedību un ķermeņa valodu (sejas mīmika, žesti, poza, plecu un galvas kustības, fiziskais attālums, u.c.)

DAŽI NO PROJEKTA IETVAROS KOMERSANTIEM PIEEJAMAJIEM KURSIEM

SIA “MERCURI INTERNATIONAL”

Rezultatīvas pārrunas ar klientiem.
Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai.
Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana.

https://mercuri.lv/

SIA “VIESMĪLĪBAS SKOLA”
piedāvā:
Efektīvas komunikācijas ietekme uzņēmuma efektivitātes veicināšanā.
Veiksmīga komanda kā uzņēmuma attīstības un efektivitātes celšanas instruments.
Veiksmīga pārmaiņu vadība uz inovācijām vērstos uzņēmumos.

https://viesmilibasskola.lv/lv/

BIEDRĪBA “LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA” TURPINA ĪSTENOT NODARBINĀTO APMĀCĪBU PROJEKTU AR PAPILDUS JAUNĀM APMĀCĪBU JOMĀM

Biedrība “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu “Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1. jūnija

līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

• Lielajiem komersantiem: 30-50%

• Vidējiem komersantiem: 60%

• Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 699 715, no tām plānotais ERAF atbalsts –EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību f inansējuma izmaksas ir EUR 2 34 3 285, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 2 00000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.
Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu [email protected]
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/
Kontaktinformācija: [email protected]

Lejuplādēt PDF