Jaunumi no LVRA nodarbināto apmācību projekta, septembris 2023

LAIPNI AICINĀTI PIETEIKT DALĪBU NEW BALTIC HOSPITALITY 5.IZLAIDUMĀ

Jau tagad ir iespēja pieteikties dalībai viesmīlības foruma New Baltic Hospitality 2023. gada izlaidumā, kurš pēc skaita būs jau piektais pēc kārtas, tas norisināsies no 12. līdz 13. oktobrim pasākumu rīkošanas vietā H2O 6 kvartālā, Rīgā! Šī gada tēmas – jaunas tendences, labklājība un garīgā veselība, inovācijas visā nozarē, ilgtspēja un vadības prasmes ar mērķi veidot Baltijas reģionālā viesnīcu un viesmīlības tirgus nākotni.

Šajā divu dienu pasākumā starptautiskie eksperti un viesmīlības profesionāļi dalīsies savās atziņās, organizējot uzstāšanās, meistarklases, paneļdiskusijas, kas veicinās iedvesmoties veidot labākus un noturīgākus uzņēmējdarbības modeļus. Pasākuma programma ietvers paneļdiskusijas, kurās pārrunās, kāds ir Baltijas viesnīcu tirgus pašreizējais stāvoklis un nākotnes perspektīvas, kas sagaidāms mārketingā un reģionālajā koncepcijā, kādas inovācijas gaidāmas nākotnē viesmīlības nozarē, kā atklāt sava zīmola iespējas, kādas aktualitātes vērojamas kulinārijas un viesmīlības standartos mūsdienu realitātē un citas aktuālas tēmas.

Apmācības un semināri viesnīcu un tūrisma nozarē ir būtiska nepieciešamība, jo šajā nozarē strādājošie cilvēki ir tie, kas tieši mijiedarbojas ar klientiem un sniedz tiem pakalpojumus. Lai nodrošinātu augstu apkalpošanas kvalitāti, uzņēmumiem viesnīcu un tūrisma nozarē ir jāinvestē darbinieku apmācībā, lai uzlabotu darbinieku kompetenci, uzlabotu klientu apkalpošanas pieredzi un nodrošinātu uzņēmuma konkurētspēju tūrisma nozarē.

Avots: https://onlineexpo.com

Kas ir SIA TRIVIUMS apmācības?

TRIVIUMS ir uzņēmums, kas nodarbojas ar pieaugušo tālākizglītību kopš 2000. gada. Individuālās un grupu konsultācijās palīdzam plānot uzņēmuma stratēģisko attīstību, sniedzam efektīvus padomus darbinieku vadīšanā, palīdzam īstenot pārmaiņas, pilnveidot darba efektivitāti un produktivitāti. Palīdzam izvērtēt mācību vajadzības un iesakām piemērotākos risinājumus kompetenču attīstībai. Viens no attīstības veidiem ir individuālais un grupu koučings. Īstenojam sadarbības un saliedēšanas treniņus uzņēmumu komandām. Organizējam uzņēmumu iekšējās konferences un pasākumus. Veicam vadītāju un vadošo speciālistu kompetenču novērtēšanu, individuālās un grupu attīstības nepieciešamības diagnostiku atbilstoši klienta biznesa mērķiem un organizācijas vērtībām. TRIVIUMS — tās ir krustceles, kur sava ceļa virzienu un mērķi izvēlas klients.

Ar ko jūs izceļaties izglītības nozarē?

TRIVIUMS atšķiras ar sistēmisku pieeju mācību procesam trīs posmos – izpēte, mācības, iedzīvināšana. Treneri un konsultanti ir personības ar ievērojamu praktisko pieredzi un zināšanām par aktualitātēm savā jomā. Viņi zina KĀ un prot to iemācīt arī citiem. Interaktīvi, iesaistoši un praktiski. Mums ir svarīgi, lai klientu investīcija attīstībā būtu mērķtiecīga, pamatota un jēgpilna. Esam vienīgā mācību kompānija, kura piedāvā gan vadītāju novērtēšanu, gan attīstību vienuviet. Lepojamies, ka ilgstoši esam viena no lielākajām un radošākajām mācību kompānijām Latvijā. Strādājam ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Sekojam līdzi jaunumiem darbinieku attīstībā un tos piedāvājam arī mūsu klientiem.

Pēc kādam metodēm jūs veicat mācību procesus?

Mūsu galvenā pieeja ir mācīšanās no pieredzes. Strādājot ar grupu, treneris nav lektors, bet fasilitētājs, kurš vada diskusiju dalībnieku starpā. Mācību procesā tiek analizētas dalībnieku un trenera pieredzes, liekot dalībniekiem domāt, izdarīt secinājumus un, iespējams, mainīt priekšstatus un rīcību. Mācību norise, maksimāli iesaistot dalībniekus, var notikt gan klātienē, gan attālināti.

Kā darba devējam pareizi motivēt darbiniekus mācībām?

Šeit nav viennozīmīgas atbildes. Lai darba devējs motivētu darbiniekus mācīties, viņam ir jāveido mācīšanos atbalstoša un veicinoša darba vide, organizācijas kultūra. Mācībām ir jābūt vienai no darbu prioritātēm. Tas var notikt ļoti dažādās formās. Ārējā mācību pakalpojumu sniedzēja nodrošinātas mācības ir tikai viens no veidiem. Darbinieki vislabāk un visbiežāk mācās viens no otra, savukārt ārējais treneris var palīdzēt iegūtās zināšanas sistematizēt vai iegūt jaunu skatījumu, kā atrisināt dažādus, piemēram, efektivitātes vai snieguma jautājumus.

Kādas uz doto brīdi ir populārākās apmācības?

Populārākās šobrīd ir vadītprasmju mācības par savas kā vadītāja lomas apzināšanos, komunikāciju ar darbiniekiem, viņu motivēšanu un atgriezeniskās saites sniegšanu un saņemšanu. Nemainīgi aktuāla mācību tēma vadītājiem ir par sadarbību ar Z paaudzi. Arī produktivitātes jautājumi ir aktuāli visos līmeņos

Kādas apmācības drīzumā ienāks Latvijā, kurām uzņēmējiem būtu jāpievērš uzmanība?

Palielināsies kognitīvo spēju nozīme (analītiskā domāšana, radošā domāšana), tiks pievērsta lielāka nozīme tādām personības iezīmēm kā elastīgums, zinātkāre, pašmotivācija; jau tagad ir liela nozīme, bet tā turpinās pieaugt līderības un sociālajām prasmēm, prasmēm fokusēties uz lieliskas klienta pieredzes dizainu; prasmes apstrādāt liela apjoma datus un tehnoloģiju pratība būs nozīmīga ja ne visās, tad gandrīz visās nozarēs. Noteikti mākslīgais intelekts ieņems nozīmīgu lomu.

Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem

SIA “Mercuri International”

Piedāvā:

  • Rezultatīvas pārrunas ar klientiem.
  • Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai.
  • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana.

www.mercuri.lv

SIA “Viesmīlības skola”

Piedāvā:

  • Profesionālas klientu apkalpošanas standarti.
  • Pārdošana un produktu veiksmīga virzīšana tirgū.

viesmilibasskola.lv

BIEDRĪBA “LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA ” TURPINA ĪSTENOT NODARBINĀTO APMĀCĪBU PROJEKTU AR PAPILDUS JAUNĀM APMĀCĪBU JOMĀM

Biedrība “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu “Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa – komersanti.
RAF atbalsta intensitāte:

  • Lielajiem komersantiem: 30-50%
  • Vidējiem komersantiem: 60%
  • Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 699 715, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas..

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 2 343 285, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu [email protected]
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Kontaktinformācija: [email protected]

Raksts PDF formā