Jaunumi no LVRA nodarbināto apmācību projekta, oktobris 2023

Jaunas iespējas sadarbībai un digitāliem risinājumiem tūrisma un viesmīlības nozarē

Tūrisma un viesmīlības izglītība mūsdienās kļūst arvien populārāka un pieprasītāka dažādās pasaules valstīs un praktiski visos tūrisma galamērķos. Nozarē ir plašas iespējas praktizēties, lai jaunieši un arī nodarbinātie spētu pielietot mācību laikā apgūtās teorētiskās zināšanas reālā darba vidē, tas arī sniedz lielisku iespēju attīstīt starpkultūru kompetences un uzlabot svešvalodu zināšanas, kuras pēc tam tiek augstu novērtētas darba vidē. Nosauktie iemesli aicina arvien paplašināt savas zināšanas tūrisma un viesmīlības nozarē.

Šobrīd, vasaras sezonai aizejot, lielai daļai tūrisma jomā nodarbināto ir laiks, lai atskatītos uz pagājušo sezonu, novērtētu paveikto un veidotu iedvesmas pilnus plānus nākošajam gadam. Tādēļ 8.novembrī, Mārupes Kultūras nama telpās norisināsies seminārs tūrisma jomas profesionāļiem “Jaunas iespējas sadarbībai un digitāliem risinājumiem”. Seminārā tiks iekļautas tēmas par to, kā klientu uzrunāšanai tūrisma nozares pārstāvji izmanto sociālos medijus, kādus digitālā mārketinga veidus iespējams pielietot, tostarp, sociālo mediju mārketingu, digitālo mārketingu caur meklēšanas programmām, digitālā satura mārketingu, e-pastu mārketingu, influenceru (satura veidotāju) mārketingu, mobilo un digitālo displeju mārketingu. Pasākumā tiks uzklausīti vairāku ekspertu viedokļi, kā arī semināra otrajā daļā darba grupās būs iespēja iesaistīties diskusijā par jaunu Pierīgas, kā vienota tūrisma galamērķa, tūrisma produktu un pakalpojumu veidošanu.

Semināru īsteno biedrība “Pierīgas partnerība”. Aktuālajai informācijai par semināra norisi un lektoriem iespējams sekot EXIT RIGA sociālajiem kontiem un mājaslapā www.exitriga.lv.

Avots: https://www.exitriga.lv/jaunumi/88-pasakumi/seminari-macibas/382-aicinam-uz-seminaru-jaunas-iespejas-sadarbibai-un-digitaliem-risinajumiem

Modelētas reālas dzīves situācijas apmācības

Intervijā piedalās:
Jānis Jenzis
SIA Inspirante / Vadītājs


Kas ir SIA Inpirante?

SIA Inspirante ir mana kompānija, kas darbojas vairākos virzienos: dažāda līmeņa darbinieku apmācības, koučings, mentorings, konsultācijas tūrisma un viesmīlības uzņēmumiem, pašvaldībām, gastronomijas un kultūras tūrisma veicināšana.

Ar ko jūs atšķiraties no tradicionālajiem apmācību sniedzējiem?

Domāju, ka apmācību ziņā atšķiramies ar to, ka tieši viesmīlības nozarē es kā kompānijas īpašnieks esmu nogājis garu ceļu, mana pieredze ir 3 gadu desmitus liela. Savu ceļu sāku kā viesmīlis, darbojoties Andreja Žagara 90. gadu restorānu impērijā, tad 9 gadus vadīju viesnīcas Radi un draugi, Hotel de Rome un Europa Royal Riga, pēc tam kopā ar partneri izveidojām savu dzīvesstila restorānu ķēdi ar restorāniem Ostas skati, Vinā bāru Garage, Kitchen Rīgā un Itālijā, kā arī pamēģinājām savus spēkus ātrajā ēdināšanā, kopā aktīvi darbojoties nozares uzņēmējdarbībā 10 gadus. Kopš 2018. gada esmu pilnībā pievērsies nozares interešu pārstāvniecībai, vadot Latvijas restorānu biedrību, darbojoties dažādās konsultatīvajās padomēs, pasniedzu viesnīcu un restorānu vadību nozares jaunajiem profesionāļiem – studentiem – 2 augstskolās, b/A Turība un LBTU.

Pēc kādam metodēm jūs veicat mācību procesus?

Veidoju apmācības interaktīvas, iesaistot apmācību dalībniekus mācību procesā, modelējot reālas dzīves situācijas, arī sarežģītas situācijas, un kopā tās risinot. Mēs vienmēr mācāmies viens no otra. Viesmīlības nozare ir ļoti dinamiska un atrodas pastāvīgā attīstībā, un vienmēr varam mācīties ko jaunu.

Kāda veida apmācības uz doto brīdi jums ir vispieprasītākās?

Īpaši varu izcelt 3 tēmas:

 1. Pārdošana, kas mums visiem ikdienā jebkurā situācijā ir ļoti nepieciešama. Mēs pārdodam mūsu pakalpojumus, pārdodam stāstus, pārdodam sajūtas, pārdodam sevi. Mēs Latvijā esam ar tādu kā kautrības gēnu un pārdošana nenāk mums pavisam dabiski, kā tas ir dienvidu tautām, tāpēc par pozitīvajiem pārdošanas efektiem, kad vairojam uzņēmuma apgrozījumu un peļņu situācijā, kad ieguvējas ir abas puses, gan uzņēmums, gan viesis, der atkārtoti runāt ik pa laikam.
 2. Konflikta situāciju risināšana. Mūsu nozarē, kur mūsu pakalpojuma radīšanā ir iesaistīti tik daudz cilvēku, gadās kļūdīties. Kā saskatīt kļūdu vai konfliktu kā iespēju uzlabot attiecības ar viesi un nodibināt ilgtermiņa sadarbību, par to ir šis kurss. Slavens Amerikas restorānu īpašnieks Dennijs Maiers ir teicis, ka “labs restorāns no slikta neatšķiras ar to, ka tas pieļauj mazāk kļūdu, bet ar to, kā šīs kļūdas tiek atrisinātas”.
 3. Viesu apkalpošanas pamati restorānā. Kurss domāts jaunajiem talantiem, kas vēlas slīpēt savas profesionālās, teorētiskās un praktiskās iemaņas.

Kādas apmācības drīzumā varētu mainīties tehnoloģiju vai kultūras attīstības iespaidā?

Viesmīlības pamata principi paliek nemainīgi, bet tehnoloģijas, protams, atvieglo mūsu darbu. Varbūt ir nianses, kas laika gaitā mainās, piemēram, uzņēmuma darbības ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības principi pirms 30 gadiem nebija tik nozīmīgi kā šobrīd. Šobrīd īpaši Ziemeļvalstu tūristiem ir svarīgi, ka uzņēmums strādā atbildīgi un viņu izvēles pamatā par viena vai otra uzņēmuma apmeklējumu ir tas, cik atbildīgi un ilgtspējīgi strādā konkrētais uzņēmums.

Kā jūs redzat viesnīcu un restorānu industriju pēc 10 gadiem?

Zaļāku, drošāku, caurspīdīgāku, atbildīgāku. Viesmīlība ir viena no senākajām pasaules nozarēm un tā bija, ir un būs par spīti šībrīža krīzēm un nozares izaicinājumiem.

Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem

SIA “Mercuri International”

Piedāvā:

 • Rezultatīvas pārrunas ar klientiem.
 • Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai.
 • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana.

www.mercuri.lv

SIA “Viesmīlības skola”

Piedāvā:

 • Profesionālas klientu apkalpošanas standarti.
 • Pārdošana un produktu veiksmīga virzīšana tirgū.
 • Efektīvas komunikācijas ietekme uzņēmuma efektivitātes veicināšanā.
 • Mūsdienīgas digitālās vadības prasmes uzņēmējam.

viesmilibasskola.lv

BIEDRĪBA “LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA ” TURPINA ĪSTENOT NODARBINĀTO APMĀCĪBU PROJEKTU AR PAPILDUS JAUNĀM APMĀCĪBU JOMĀM

Biedrība “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu “Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

 • Lielajiem komersantiem: 30-50%
 • Vidējiem komersantiem: 60%
 • Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 699 715, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas..

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 2 343 285, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu [email protected]
Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Kontaktinformācija: [email protected]

Lejuplādēt PDF