Jaunumi no LVRA nodarbināto apmācību projekta maijs 2023

1.2.2.1/16/A/010 Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts

Populārākās mācību izvēles – digitālās prasmes datu analīzē, mārketingā un projektu vadībā

Eiropas Savienības (ES) fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta ietvaros iespējams pieteikties 197 piedāvātajām izglītības programmām un šobrīd organizētajā 9. kārtā ir pieteikušies 11 015 nodarbinātie. Lielākais pieteikumu skaits saņemts izglītības programmās, kas piedāvā apgūt digitālās prasmes datu analīzē, mārketingā un projektu vadībā.

Pieprasītākās profesionālās pilnveides izglītības programmas ir foto un video tehnikas digitālā satura veidošana, digitālā biroja darba vadība, kā arī projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban. Lielākā interese, vadoties no pieteikumu skaita, par studiju kursiem ir akciju tirgus investīciju analīzes pamatkurss, biznesa analītika ar PowerBI, kā arī Etsy.com e-komercijas platformas pamatkurss. Savukārt populārākie studiju moduļi ir ievads tīmekļa vietnes izstrādē (programmēšanas pamati), ievads robotikā un Arduino kontrolleru vadība, kā arī digitālā mārketinga rīki un stratēģijas.

Pieteikties izglītības programmās varēja jebkurš strādājošais vai pašnodarbinātais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri.

Avots: https://epale.ec.europa.eu/

Digitalizācija – rīks, kas palielina gan uzņēmuma,Digitalizācija – rīks, kas palielina gan uzņēmuma,gan darbinieka kapacitāti

Intervijā piedalās: Inese Zača / Mogotel Hotel Group / Administratīvā direktore

Kas ir Mogotel un ar ko izceļaties konkurentu vidū?

Mogotel Hotel group ir lielākais viesnīcu operators Baltijā, pārvaldām viesnīcas arī citviet Eiropā. Kopā ir 24 viesnīcas un noteikti negrasāmies apstāties pie šī cipara! Nozīmīgu biznesu ieņem arī SPA, ēdināšanas un konferenču sektors. Mogotel tirgū darbojas vairāk nekā 20 gadu, tas ir gana nozīmīgs rādītājs gan viesiem, gan investoriem, gan darbiniekiem. Uzņēmumā darbojas vairāk kā 1500 darbinieku, tādēļ Mogotel mērķis ir kļūt ne tikai par vadošo viesnīcu operatoru, bet arī par vadošo darba devēju viesmīlības industrijā.

Cik liela nozīme ir apmācībām jūsu ikdienas darba procesos?

Zināšanas ir absolūti nepieciešams ingredients kā gaiss. Gadu no gada mēs detalizēti plānojam personāla apmācības, identificējot gan personāla vajadzības, gan uzņēmēja vajadzības, tādā veidā pielāgojot apmācības. Apmācības mēdz būt cikliskas, piemēram, pagājušais gads bija ļoti dinamisks, mēs pārņēmām pārvaldībā 9 viesnīcas gada laikā. Tas nozīmē ļoti dinamisku, ļoti precīzu projektu vadību, tādēļ tika pieņemts lēmums – visiem nodaļu vadītājiem iziet projektu vadības kursus, kas noteikti deva rezultātu.

Man patika viena rakstnieka sacītais, ka, ja jūs uzskatāt, ka zināšanas un izglītība ir ļoti dārga, tad mēģiniet aprēķināt to, cik uzņēmumam izmaksās nezināšana. Tā izmaksā ļoti dārgi, tādēļ ik gadu savos budžetos mēs plānojam ievērojamas investīcijas apmācību procesam. Tāpat mums ir arī savi iekšējie treneri un pasniedzēji, kam ir ne tikai praktiska pieredze viesmīlības industrijā, bet arī ar pieredze augstskolu sektorā. Piesaistām arī Eiropas finansējumu, esam pateicīgi par šādu iespēju, ko ar prieku arī izmantojam. Protams, par visiem 1000 % iesaistāmies visos mācību procesos.

Kādas ir jūsu atsauksmes par apmācībām “Profesionālo datorsistēmu pielietojamība viesmīlības sektorā”?

Apmācības “Profesionālo datorsistēmu pielietojamība viesmīlības sektorā” noteikti deva lielu pienesumu mūsu uzņēmumam, jo, kā zināms, datorprasmes ir ļoti nepieciešamas viesu uzņemšanas zonā. Mēs noteikti esam pateicīgi par šāda veida apmācībām, darbinieki to ļoti novērtēja, tas sniedza arī nelielu administratīvā sloga noņemšanu no mūsu ofisa, jo mums nav jādomā, kam un kur jāvada šīs apmācības. Ir jauki, ka fondi jau zina viesnīcas vajadzības.

Kādas ir jūsu atsauksmes par apmācībām “Nanotehnoloģiju izmantošana pārtikas ražošanas procesos”?

Otras apmācības “Nanotehnoloģiju izmantošana pārtikas ražošanas procesos” sniedza pienesumu jautājumos – kā mēs ražojam, kā pasniedzam, kā to visu implementējam savos darbiniekos. Ēdināšana ir neatņemama sastāvdaļa šajā biznesā gan konferencēs, gan viesnīcu piedāvātajās brokastīs.

Kādas apmācības drīzumā plānojat personālam?

Drīzumā plānojam tieši komunikācijas apmācības, kas ir vērstas gan uz iekšējo, gan uz ārējo komunikāciju. Mēs labi zinām, cik liela loma ir iekšējai komunikācijai, lai visi procesi virzītos uz priekšu un notiktu kvalitatīvi. Viesim mēs piedāvājam ne tikai istabiņu viesnīcā, bet arī emocijas, sajūtas un skaisti pavadītu laiku pie mums.

Kā jūs redzat industrijas attīstību nākamajos 5-10 gados?

Industriju tuvākajā laikā pāršalks digitalizācijas vilnis. Mēs saskaramies ar lielu personāla trūkumu. Pasaule šobrīd gan meklē, gan rada dažādas iespējas, lai digitalizētu un automatizētu procesus, sākot no numuriņu rezervēšanas līdz pat automatizētai pankūku cepšanai un robotizētam istabu uzkopšanas servisam. Uzņēmums, kurš neskatās digitalizācijas virzienā, noteikti būs zaudētājs. Šobrīd ir ne tikai jāskatās, bet arī aktīvi jāstrādā šajā virzienā. Tā ir jāpieņem, kā sava veida rīks, kas palielina gan uzņēmuma, gan darbinieka kapacitāti.

SKATĪTIES VIDEO

Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem

SIA “Viesmīlības skola”

Piedāvā:

  • Efektīvas komunikācijas ietekme uzņēmuma efektivitātes veicināšanā.
  • Veiksmīga komanda kā uzņēmuma attīstības un efektivitātes celšanas instruments.
  • Veiksmīga pārmaiņu vadība uz inovācijām vērstos uzņēmumos.

viesmilibasskola.lv

SIA “Leilands un Putnis”

Piedāvā:

  • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
  • Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse.
  • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.

www.leiput.lv

Biedrība “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija ” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu “Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

  • Lielajiem komersantiem: 30-50%
  • Vidējiem komersantiem: 60%
  • Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 699 715, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 2 343 285, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.

Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu [email protected]

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Kontaktinformācija: [email protected]

Lejuplādēt PDF