Jaunumi no LVRA nodarbināto apmācību projekta aprīlis 2023

1.2.2.1/16/A/010 Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts

Mūžizglītība – ne tikai nākotnes projekts, tai ir jābūt šodienas realitātei

Jau šobrīd ārstniecības iestādes Latvijā izmēģina dažādus mākslīgā intelekta risinājumus, lai uzlabotu gan pacientu datu drošību, gan precīzāk noteiktu diagnozi. Mūsdienās mūžizglītība iekļauj digitālās prasmes visās dzīves jomās, arī veselības nozarē. Tās ir noderīgas, lai izvairītos no nevajadzīgi atkārtotām, pacientam dārgām un psiholoģiski nomācošām izmeklēšanām, lai saudzīgi apietos ar pacienta sensitīvajiem datiem, lai vairāk un efektīvāk laiku varētu veltīt pacientam un mazāk − darbam ar dokumentiem. Dalīšanās ar informāciju un pieredzi starp veselības nozarē strādājošajiem ir ierasts zināšanu pārneses formāts, kur digitālās prasmes ir jo īpaši svarīgas.

Digitālo prasmju apgūšana nav tikai paaudžu izaicinājums, bet arī atvērtās nostājas jautājums. Ir ērti piekopt profesionālo konservatīvismu, jo jaunu tehnoloģiju apgūšana prasa piepūli. “Riga TechGirls” komanda ir izstrādājusi un no šī gada marta piedāvā jaunu IT mācību programmu – šoreiz veselības jomā strādājošiem kolēģiem – “Cilvēcīgi par tehnoloģijām”. Pareizi saprotot darba dzīves prasības, “Riga TechGirls” komanda jaunajā programmā piedāvā četrus dažādus moduļus: pacienta pieredzes dizains, datu apstrāde veselības aprūpē, digitālie rīki veselības aprūpē un mūsdienās pieejamās tehnoloģijas. Jo svarīgi, lai mūžizglītība būtu ne tikai nākotnes projekts, tai ir jābūt šodienas realitātei!

Avots: https://epale.ec.europa.eu

Nākotnes perspektīvā pieaugs tendence pēc nepieciešamības iegūt speciālistus, orientētus uz viesnīcu digitālajām tehnoloģijām

Intervijā piedalās:

Jānis Priede

Radisson Blu Latvija Conference & Spa HotelPārdošanas un mārketinga direktors


Kas ir Radisson Blu Hotel Latvija?

Radisson Blu Hotel Latvija ir viena no lielākajām viesnīcām ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā. Ja skatāmies no konferenču perspektīvas, tad tā ir lielākā konferenču viesnīca Radisson Hotel grupā Baltijas valstīs, tā ir viesnīcu grupa, kuras daļa mēs esam ar Radisson Blu zīmolu. Mums ir 571 viesu numurs un ļoti plašas konferenču telpas, kopā 16 dažādas daudzfunkcionālas zāles, lielākā zāle spēj uzņemt 1000 cilvēkus vienlaicīgi. Šādas konferenču viesnīcas nav daudz, kas spēj vienlaikus izmitināt tik daudz viesu un nodrošināt tādu konferenču telpu pieejamību. Viesnīcā viesiem ir pieejamas daudz un dažādas papildu iespējas, piemēram, dažādi bāri un restorāni, mūsu īpašais Skyline restorāns, kas kalpo, kā viens no Rīgas pilsētas “signature” bāriem tūristiem. Piedāvājam arī ļoti skaistu SPA atpūtu ESPA Rīga. Tie ir produkti gan biznesa klientiem, gan tiem, kas vēlas atpūsties un laiku pavadīt pilsētā.

Ar ko Radisson Blu Hotel Latvija izceļas konkurentu vidū?

Ja skatāmies uz tirgu Rīgā, tad nav tāda pielīdzināma konkurenta gan izmēra ziņā, gan produktu daudzveidībā. Ar to arī atšķiramies, ka esam liels uzņēmums, daļa no Radisson Hotel grupas. Gan Latvijā, gan Baltijā esam viens no lielākajiem operatoriem, kas šajā jomā darbojas.

Cik liela nozīme ir apmācībām jūsu ikdienas darba procesos?

Apmācībām ir ļoti liela nozīme. Tās ir neatņemama sastāvdaļa viesnīcā gan Radisson Hotel grupa, gan Radisson Blu zīmolam. Ir ļoti skaidras vadlīnijas, kā notiek apmācību process, sākot ar ļoti vienkāršām “onboarding” apmācībām, lai iemācītos, kas ir šis uzņēmums un kāda ir tā kultūra, kas ir obligāta katram darbiniekam, kas uzsāk darbu viesnīcā. Ir arī sarežģītākas apmācības dažādos līmeņos. Mums ir iekšējā apmācību platforma. Apmācības notiek dažādi, ir gan klātienes mācības, gan tiešsaistes kursi. Tas viss slēpjas zem vārda Radisson Academy. Mums ir arī iekšēji veidoti un apmācīti pasniedzēji. Pastāv sistēma visas Radisson Hotel grupas ietvaros. Arī es esmu viens no iekšējiem pasniedzējiem. Mums ir programma “Atbildīgais bizness”, kas fokusējas uz ilgtspējības jautājumiem un cilvēkjautājumiem. Iekšēji sertificēti pasniedzēji māca darbiniekiem pat elementāras servisa mācības un praktiskas lietas. Mēdz būt arī lielāka mēroga klātienes mācības vadības darbiniekiem ārpus Latvijas. Pats esmu izgājis tādu apmācību kursu kā “Finance for non-financial managers”.

Cik ilgs ir bāzes apmācību laiks Radisson Akadēmijā?

Uzsākot darbu, darbinieks iziet orientēšanās mācības. Tās ir mācības par uzņēmumu, kurā māca, kā uzņēmums ir veidojies, tajās fokuss lokāli ir uz viesnīcu ar mērķi apzināt, kas ir viesnīcas īpašnieki, kā viesnīca darbojas. Mūsu servisa filozofija skan šādi: “Yes, I can”. Ir mācības ar šādu nosaukumu, kas māca, kāda ir apkalpošanas kultūra, kā komunicēt ar viesiem, būtībā – pamata lietas. Tālākās mācības jau tiek piemeklētas atkarībā no tā, kurā departamentā konkrētais darbinieks strādā. Kopumā šādas apmācības aizņem 3 pilnas dienas. Papildus nāk klāt pieejamās mācības virtuālajā vidē, kas aizņem vēl pilnas divas dienas. Tas ir pats pamats, ar ko viss iesākas.
Pie kādām metodēm pieturaties, plānojot apmācības uzņēmumā?
Klātienes obligātās mācības, neklātienes obligātās mācības, kā arī ikgadējās attīstības pārrunas ar darbiniekiem, kuru laikā kopā ar darbinieku identificējam attīstāmās iemaņas, kā arī to, kas šim darbiniekam ir nepieciešams, lai viņš varētu augt un pilnveidoties uzņēmumā.

Kādas apmācības drīzumā plānojat personālam?

Šis process visu laiku turpinās un neapstājas, un iet uz priekšu. Šogad būs pirmais gads pēc kovida, kad atsākas Radisson Akadēmijas klātienes mācības. Ja atmiņa mani neviļ, tad tagad būs pieejami tuvākie datumi, kad šīs mācības atsāksies, līdz ar to, kopā ar personāla daļu tiks izlemts, kuri darbinieki būs tie, kas uz tām dosies. Obligātās jeb prasmju mācības ir nepārtraukts process visa gada garumā, jo arī kadru mainība ir regulāra.

Kā jūs redzat industrijas attīstību nākamajos 5-10 gados?

Mūsu lielākais izaicinājums šobrīd un arī pirms pandēmijas bija darba spēka trūkums. Tagad pēc pandēmijas tas ir vēl izteiktāks. Es teiktu, ka nākamajos 5-10 gados viesnīcās arvien straujāk tiks ieviesta digitalizācija. Domāju, ka arvien vairāk būs nepieciešami speciālisti ar digitālajām iemaņām un īpaši interneta tehnoloģiju darbinieki, kas ir orientēti uz viesnīcu tehnoloģijām. Viesim vairāk būs jādarbojas pašam, patstāvīgi sevi jāiereģistrē viesnīcā, jāsaņem atslēdziņa. Personāla īpatsvars varbūt kļūs mazāks, ja skatāmies uz lielām biznesa viesnīcām. Savukārt, mazās, intīmākās, privātākās viesnīcās augstākā vērtībā būs izglītots, profesionāls darbinieks, kas ir orientēts uz viesi.

SKATĪTIES VIDEO

Daži no projekta ietvaros komersantiem pieejamajiem kursiem

SIA “Viesmīlības skola”

Piedāvā:

  • Rezultatīvas pārrunas ar klientiem.
  • Efektīva sadarbība augstāku rezultātu sasniegšanai.
  • Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana.

viesmilibasskola.lv

SIA “Mercuri International”

Piedāvā:

  • Profesionālas klientu apkalpošanas standarti
  • Pārdošana un produktu veiksmīga virzīšana tirgū. 
  • Efektīvas komunikācijas  ietekme uzņēmuma efektivitātes veicināšanā.
  • Mūsdienīgas digitālās vadības prasmes uzņēmējam.

www.mercuri.lv

Biedrība “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija ” turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu “Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

  • Lielajiem komersantiem: 30-50%
  • Vidējiem komersantiem: 60%
  • Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 699 715, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 896 282. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 52 komersantus un 1874 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 2 343 285, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 35 komersantus un 1750 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku.

Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu [email protected]

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Kontaktinformācija: [email protected]

Lejuplādēt PDF