Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

1998. gadā tika izveidota Tūrisma pakalpojumu standartizācijas tehniskā komiteja (STK 29), kuras galvenais uzdevums ir izstrādāt un koriģēt tūrisma pakalpojumu valsts standartus ar mērķi uzlabot to kvalitāti. STK 29 sastāvā ir 9 pastāvīgie locekļi - speciālisti tūristu izmitināšanas jomā, kā arī no par tūrisma, būvniecības un veselības nozarēm atbildīgo valsts institūciju (Ekonomikas ministrijas Tūrisma nodaļas un Tūrisma attīstības valsts aģentūras, Kvalitātes struktūrpolitikas un iekšējā tirgus departamenta, Būvniecības un mājokļa politikas departamenta, Veselības ministrijas pārstāvji, kā arī koordinators no SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs") puses. STK 29 priekšsēdētājs ir Aivars Kalniņš.

Laika posmā, sākot ar 1999.gadu, STK 29 izstrādāti un SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" reģistrēti septiņi standarti no standartu kopas LVS 200, kas reglamentē tūristu apkalpošanas servisa brīvprātīgās atbilstības novērtēšanas un klasifikācijas sistēmas veidošanu. 1999.gadā izstrādāti LVS 200-1-3 viesnīcām, ieskaitot kūrortviesnīcas, viesu mājām un moteļiem, 2000.gadā LVS-4-6 lauku tūrismam izmantojamām mājām, kempingiem un jaunatnes tūrisma mītnēm. Tādējādi, Latvijas standarti izstrādāti praktiski visiem Latvijas tūristu mītņu tipiem. 2001.gadā tika izstrādāts LVS 200-7 "Tūrisma informācijas sniedzēji", ieskaitot tūrisma informācijas centrus.

2004.gadā tika veikta viesnīcu, viesu māju un moteļu standartu korekcija, bet 2009.gada septembrī Latvijas standartā tika reģistrēts jaunais viesnīcu standarts LVS 200-1:2009. Spēku zaudēja moteļu standarts LVS 200-3+A1:2004. Turpmāk moteļu atbilstības novērtēšana tika veikta saskaņā ar viesnīcu standartu LVS-200-1:2009.

Standartos prasības viesnīcām, kurām jābūt ne mazāk kā 4 numuriem, sadalītas 5 kategorijās, kuras tiek apzīmētas ar zvaigznēm, no 1 līdz 5, pieaugot iekārtojuma un servisa līmenim. Viesu mājām saskaņā ar standartiem tiek piešķirtas kategorijas no 1 līdz 4, kuras apzīmē ar romiešu cipariem. Kempingiem un jaunatnes tūrisma mītnēm tiek piešķirtas kategorijas no 1-3, kuras tāpat apzīmē ar romiešu cipariem.

Palielinoties zvaigžņu skaitam vai kategorijai, viesnīcām un citām tūristu mītnēm, pieaug pakalpojumu klāsts un līmenis, kā arī profesionālo un valodu zināšanu līmenis personālam. Piem., pieczvaigžņu viesnīcās jābūt vairākām konferenču telpām, restorāniem, kā arī izvērstam telpu blokam atpūtai un ķermeņa kopšanai.

Iepazīties ar standartiem var LVS birojā, Rīgā, K.Valdemāra ielā 157, iepriekš piesakoties, vai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Standartus iespējams iegādāties, reģistrējoties LVS vietnē www.lvs.lv. Tālrunis uzziņām: +371 27880050, e-pasts: if@lvs.lv

Saistībā ar LVRA pievienošanos vienotajai Eiropas viesnīcu klasifikācijas sistēmai HOTREC pārraudzībā – zvaigžņu apvienībai "Hotelstars Union", kopš 2011.gada 1.jūlija SIA „Viesnīcu un restorānu centrs”(VRC) veic Latvijas viesnīcu sertificēšanu atbilstoši "Hotelstars Union" starptautiskajiem kritērijiem. 2012. gadā veikta pāreja uz jaunajiem vērtēšanas kritērijiem, kas balstās uz punktu sistēmu, līdz ar to ir objektīvāki, turklāt Latvijas sertificētās viesnīcas ieguvušas ievērojami plašāku atpazīstamību Eiropā un pasaulē (kritērijus sk. sadaļā Hotelstars Union). Kopš 2015. gada 1. janvāra stājas spēkā koriģētie "Hotelstars Union" kritēriji 2015 - 2020 gadam.