РЕСТОРАНЫ В ЛАТВИИ

ГОСТИНИЦЫ В ЛАТВИИ

Viesu māju standarta pamatprasības
saskaņā ar 200-2+A1:2004

Viesu māja – uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) īpašumā vai nomā esoša viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir vismaz pieci numuri. Viesu mājām piešķir – pirmo, otro, trešo vai ceturto kategoriju, ko apzīmē ar romiešu cipariem.

Vispārīgās prasības viesu mājām:
- Viesu mājas fasādes, interjers un mēbeles labā tehniskā stāvoklī un estētisku izskatu;
- Viesu mājas ieejas un reklāmas izkārtnes diennakts tumšajā periodā no ārpuses apgaismotas;
- Viesu māja ir fiziski atdalīta no citām ēkām vai no pārējām tās pašas ēkas daļām;
- Jaunceļamās viesu mājas publiskās lietošanas telpu augstums ir ne mazāk kā 3 m, bet jau esošajās un rekonstruējamās viesu mājās publiskās lietošanas telpu augstums ir ne mazāk kā 2,5 m;
- Guļamtelpu augstums – ne mazāk kā 2,5 m, esošajās un rekonstruējamās viesu mājās – ne mazāk kā 2,4 m;
- Viesu māja ir apdrošināta saskaņā ar likumdošanā noteiktām prasībām;
- Katrā numurā ir informācija par ugunsdrošības pasākumiem un evakuācijas plāns saskaņā ar LVS 446 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums" prasībām;
- Viesu māju apsildīšana: telpās, ko izmanto viesi, visu gadu nodrošināta temperatūra ne zemāka par 18 ºC, vannas istabās – ne zemāka par 23 ºC.

Latvianlv-LVRussianEnglish (UK)

GMO

LVRA Interreg baner