РЕСТОРАНЫ В ЛАТВИИ

ГОСТИНИЦЫ В ЛАТВИИ

Основные требования стандартизации гостиниц, согласно госту LVS 200-1:2009

В сентябре 2009 года был зарегистрирован новый стандарт для гостиниц – LVS 200-1:2009. Силу потерял стандарт для мотелей LVS 200-3+А1:2004. Поэтому оценка соответствия мотелей осуществляется согласно стандарту для гостиниц LVS 200-1:2009. До 1-го июля 2010 года был обозначен периходный период, во время которого процедуры ежегодного надзора могут проходить в соответствии с LVS 200-1+А1:2004.

Viesnīca ir uzņēmuma (komercsabiedrības) īpašumā vai nomā esoša klientu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir ne mazāk kā četri numuri.

Vispārīgās klasifikācijas prasības viesnīcām:
- viesnīcas fasādes, interjers un mēbeles ir labā tehniskā stāvoklī, estētiski;
- viesnīcā nodrošina un uztur tīrību un kārtību; netīrumi un putekļi nedrīkst atrasties uz mēbelēm, gleznu rāmjiem, durvju ailām vai gaismas ķermeņiem;
- viesnīca darbojas atbilstoši likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz telpu higiēnu un ekspluatāciju, kā arī ugunsdrošību (MK Noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”), viesu un viņu mantu drošību;
- jaunceļamās viesnīcas publiskās lietošanas telpu augstums ir ne mazāk kā 3,0 m, bet jau esošajās un rekonstruējamās ēkās publiskās lietošanas telpu augstums ir ne mazāks kā 2,5 m;
- guļamtelpu augstums – ne mazāk kā 2,5 m, esošajās un rekonstruējamās viesnīcās – ne mazāks kā 2,4 m;
- viesnīca nodrošina invalīdu uzņemšanu un apkalpošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskām ēkām un būvēm. 5% numuru, vai vismaz viens (guļamistaba, tualete), pielāgoti klientiem, kuri pārvietojas invalīdu ratiņos (riteņkrēslos) Autostāvvietā paredzēta īpaši iezīmēta vieta invalīdu autotransportam.
Latvianlv-LVRussianEnglish (UK)

GMO

LVRA Interreg baner