РЕСТОРАНЫ В ЛАТВИИ

ГОСТИНИЦЫ В ЛАТВИИ

LVRA turpina projekta īstenošanu līdz 2022.gada 31.decembrim un aicina komersantus aktīvi piedalīties.

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 699 715.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 899 829.00.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 1236 nodarbinātās personas no 25 uzņēmumiem.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.
 • Procesu orientētas vadības sistēmas izveidošana ražošanā.
 • Efektīva uzņēmuma operāciju pārvaldība.
 • Efektivitātes paaugstināšanas metodes un to pielietošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.

Apmācību projekta grafiks (Pdf)

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
+371 29456113

Informācija atjaunota 07.09.2020.

projekts

 

LVRA nodarbināto apmācību projekta apskats uz 2020.gada 1.ceturksni.

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.
ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.
Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.
Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 1 064 nodarbinātās personas no 25 uzņēmumiem.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.
 • Bioresursu izmantošanas ekonomiskie aspekti.
 • Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.

Apmācību projekta grafiks (Pdf) 

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
+371 29456113

Informācija atjaunota 07.03.2020.

projekts

 

LVRA turpina projekta īstenošanu līdz 2022.gada 31.decembrim un aicina komersantus aktīvi piedalīties.

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000. Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros. Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 1024 nodarbinātās personas.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.
 • Bioresursu izmantošanas ekonomiskie aspekti.
 • Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.

Apmācību projekta grafiks (Pdf) 

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
+371 29456113

Informācija atjaunota 07.09.2019.

projekts

 

LVRA turpina projekta īstenošanu līdz 2022.gada 31.decembrim un aicina komersantus aktīvi piedalīties.

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000. Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros. Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 486 nodarbinātās personas.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.
 • Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.

Apmācību projekta grafiks (Pdf)

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
T. +371 29456113


Informācija atjaunota 07.03.2019.

 

LVRA pagarina projekta īstenošanu līdz 2022.gada 31.decembrim un aicina komersantus aktīvi piedalīties.

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 486 nodarbinātās personas.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.
 • Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.
 • Bioresursu izmantošanas ekonomiskie aspekti.
 • Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse.
 • LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.

Apmācību projekta grafiks (Pdf)

 

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
+371 29456113

Informācija atjaunota 07.09.2018.

 

LVRA turpina īstenot projektu un aicina komersantus aktīvi piedalīties.

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 486 nodarbinātās personas.

Pieprasītākie apmācību kursi:

-          Produktīva operāciju pārvaldība ražošanā.

-          Inovatīvu produktu attīstīšana un ieviešana, paaugstinot ražošanas uzņēmuma konkurētspēju.

-          Bioresursu izmantošanas ekonomiskie aspekti.

-          Taupīga ražošana. Vadības teorija un prakse.

-          LEAN & 6 Sigma, efektīva kombinācija.Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

projekti@hotelpro.lv

T. +371 29456113

Informācija atjaunota 07.03.2018.

 

LVRA aicina komersantus aktīvi piedalīties
nodarbināto apmācību projektā.


Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) turpina īstenot nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.
Projekta ietvaros apmācību aktivitātēs piedalījušās 357 nodarbinātās personas.

Pieprasītākie apmācību kursi:

 • Profesionālo datorsistēmu pielietojamība viesmīlības sektorā;
 • Lean ražošanas uzņēmumā;
 • Vērtības radīšanas plūsmas karte;
 • Nanotehnoloģiju izmantošana pārtikas ražošanas procesos;
 • Nanotehnoloģijas SPA un rekreācijas pakalpojumos;
 • Inovācijas un viedās specializācijas iespējas pārtikas pārstrādē.

Apmācību projekta grafiks (Pdf)

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
T. +371 29456113

 

Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" īsteno nodarbināto apmācību projektu 2017.gadā


Biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" (LVRA) īsteno nodarbināto apmācību projektu "Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/010) , programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.
ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.

Viesmīlības, ēdināšanas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Apmācību projekta grafiks (Pdf)

 

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
projekti@hotelpro.lv
T. +371 29456113

Latvianlv-LVRussianEnglish (UK)

GMO

LVRA Interreg baner

 Karlo Motors