Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

02.08.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija
aicina uz sadarbību politiskās partijas un to apvienības

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA (LVRA), LATVIJAS TŪRISMA AĢENTU UN OPERATORU ASOCIĀCIJA (ALTA) UN POLITISKĀ PARTIJA "PAR PAR PREZIDENTĀLU REPUBLIKU" (PPR) 2010.GADA 4.AUGUSTĀ, PLKST. 12:15, PARTIJAS BIROJĀ – BAZNĪCAS IELA 8, PARAKSTĪS SADARBĪBAS PROTOKOLU.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) ir uzrunājusi visas politiskās partijas un to apvienības, lai vienotos par abpusēju sadarbību un atbalstu tūrisma un viesmīlības nozarei būtiskos jautājumos 10. Saeimas laikā un turpmāk.

Tūrisma nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, kas ieņem 1. vietu pakalpojumu eksportā un 4.vietu Latvijas eksportā kopumā. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir tālākai attīstībai nepieciešamas skaidri definētas politikas prioritātes un atbalsts ilgtermiņā.

Ievērojot to, LVRA un ALTA aicina politiskās partijas:

1. Nodrošināt tūrisma nozares ilgtspējīgu attīstību, ierindojot to starp prioritārajām tautsaimniecības nozarēm.
2. Realizēt labvēlīgu valsts politiku konsulāro un vīzu jautājumu risināšanā.
3. Īstenot prognozējamu un nozarei labvēlīgu nodokļu politiku, radot pamatu sekmīgai konkurencei Baltijas reģiona ietvaros.
4. Uzlabot patērētāju tiesību aizsardzības jautājumu tūrisma pakalpojumu jomā risināšanu, nepieciešamības gadījumā paredzot korekcijas valsts likumdošanā.
5. Atbalstīt, t.sk. publikācijās un medijos, samazinātās PVN likmes saglabāšanu (8–10%) viesu mītnēm Latvijā, lai saglabātu konkurētspēju reģionā; pārredzamā nākotnē piemērot samazināto PVN likmi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem,
6. Sniegt atbalstu starptautiskajai tūrisma izstādei "Balttour" kā nozīmīgākajam ikgadējam tūrisma pasākumam Latvijā, ko jau 17 gadus Rīgā rīko ALTA.
kā arī vienoties par regulāru informācijas apmaiņu, viedokļu saskaņošanu tūrisma nozares attīstību skarošu jautājumu jomā.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Latvijas Tūrisma aģentu asociācija (ALTA) ir profesionāla sabiedriska organizācija (biedrība), kas izveidota 1991.gadā, apvienojoties tūrisma aģentiem un tūroperatoriem, lai kopīgā darbībā uz līdztiesības pamatiem likumu un statūtu ietvaros izveidotu kopīgu vadības institūciju, kas koordinētu tūrisma aģentu un tūroperatoru darbību, aizstāvētu to intereses un pārstāvētu Latvijas tūrisma biznesu pasaulē. ALTA ir Eiropas Tūrisma aģentu un opertaoru asociāciju grupas (ECTAA) biedre.

Par Prezidentālu republiku (PPR) ir partija, dibināta 2010.gada 27.martā. Partijas programmā viena no prioritātēm ir ienākošais tūrisms.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tālr.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv
Astrīda Trupovniece
(ALTA izpilddirektore) – tālr.: 67210065 vai 29227797; alta@alta.net.lv
Augusts Kūravs
(PPR ģenerālsekretārs) – tālr.: 29474527; birojs@ppr.lv
27.07.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija
aicina uz sadarbību politiskās partijas un to apvienības

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA (LVRA), LATVIJAS TŪRISMA AĢENTU UN OPERATORU ASOCIĀCIJA (ALTA) UN POLITISKĀ PARTIJA "PAR CILVĒKA TIESĪBĀM VIENOTĀ LATVIJĀ" (PCTVL) 2010.GADA 29.JŪLIJĀ, PLKST. 12:00, PARTIJAS BIROJĀ – RŪPNIECĪBAS IELĀ 9, PARAKSTĪS SADARBĪBAS PROTOKOLU.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) un Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija (ALTA) ir uzrunājusi visas politiskās partijas un to apvienības, lai vienotos par abpusēju sadarbību un atbalstu tūrisma un viesmīlības nozarei būtiskos jautājumos 10. Saeimas laikā un turpmāk.

Tūrisma nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā, kas ieņem 1. vietu pakalpojumu eksportā un 4. vietu Latvijas eksportā kopumā. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir tālākai attīstībai nepieciešamas skaidri definētas politikas prioritātes un atbalsts ilgtermiņā.

Ievērojot to, LVRA un ALTA aicina politiskās partijas:

1. Nodrošināt tūrisma nozares ilgtspējīgu attīstību, ierindojot to starp prioritārajām tautsaimniecības nozarēm.
2. Realizēt labvēlīgu valsts politiku konsulāro un vīzu jautājumu risināšanā.
3. Īstenot prognozējamu un nozarei labvēlīgu nodokļu politiku, radot pamatu sekmīgai konkurencei Baltijas reģiona ietvaros.
4. Uzlabot patērētāju tiesību aizsardzības jautājumu tūrisma pakalpojumu jomā risināšanu, nepieciešamības gadījumā paredzot korekcijas valsts likumdošanā.
5. Atbalstīt, t.sk. publikācijās un medijos, samazinātās PVN likmes saglabāšanu (8–10%) viesu mītnēm Latvijā, lai saglabātu konkurētspēju reģionā; pārredzamā nākotnē piemērot samazināto PVN likmi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem,
6. Sniegt atbalstu starptautiskajai tūrisma izstādei "Balttour" kā nozīmīgākajam ikgadējam tūrisma pasākumam Latvijā, ko jau 17 gadus Rīgā rīko ALTA.
kā arī vienoties par regulāru informācijas apmaiņu, viedokļu saskaņošanu tūrisma nozares attīstību skarošu jautājumu jomā.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Latvijas Tūrisma aģentu asociācija (ALTA) ir profesionāla sabiedriska organizācija (biedrība), kas izveidota 1991.gadā, apvienojoties tūrisma aģentiem un tūroperatoriem, lai kopīgā darbībā uz līdztiesības pamatiem likumu un statūtu ietvaros izveidotu kopīgu vadības institūciju, kas koordinētu tūrisma aģentu un tūroperatoru darbību, aizstāvētu to intereses un pārstāvētu Latvijas tūrisma biznesu pasaulē. ALTA ir Eiropas Tūrisma aģentu un opertaoru asociāciju grupas (ECTAA) biedre.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tālr.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv
Kitija Gitendorfa
(ALTA prezidente) – tālr.: 67210065 vai 29466544; alta@alta.net.lv
Andris Tolmačovs
(PCTVL) – tālr.: 29633874; pctvl.info@gmail.com
01.07.2010

Rīgas viesnīcu īpašnieki, investori un operatori meklē jaunus risinājumus attīstībai

TAS IR VIENS NO SECINĀJUMIEM NO 2010.GADA 30.JŪNIJĀ, VIESNĪCĀ "KONVENTA SĒTA" NOTIKUŠĀ SEMINĀRA PAR RĪGAS VIESNĪCU TIRGUS ATTĪSTĪBU, KO ORGANIZĒJA LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA SADARBĪBĀ AR KONSULTĀCIJU FIRMU "CHRISTIE+CO" (SOMIJA).

Ekonomiskā un finansiālā krīze ir atstājusi dziļu iespaidu uz viesnīcu sektoru Rīgā.
Viesnīcu operatoriem šis sitiens ir bijis pietiekami smags, jo ekonomikas lejupslīde un jaunu viesnīcu atvēršana ir sekmējusi gan noslogojuma, gan nakšņošanas cenu samazinājumu. Mītņu īpašnieki, investori un operatori meklē risinājumus, kā rast "jaunu dzīvi" viesnīcas īpašumam un radīt to par peļņu nesošu vai īpašumu pārdot. Kamēr kāds vēl meklē iespēju iziet no šī sektora, visai pilsētai ir nepieciešams daudz skaidrāks plāns, kā organizēt viesnīcu tirgu nākotnē.

Tieši tāpēc, ar mērķi – sniegt vispusīgu ieskatu Rīgas viesnīcu tirgus attīstības perspektīvās, ņemot vērā ekonomiskos rādītājus un banku nostāju viesnīcu kreditēšanā, LVRA un konsultāciju firma "Christie+Co" kopīgi organizēja semināru par viesnīcu tirgus attīstību Rīgā.

Seminārā ar priekšlasījumiem uzstājās:
- Andris Vilks, Latvijas Komercbanku asociācijas Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejas vadītāju un Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas un finanšu jautājumos – sniedzot skatījumu par Latvijas ekonomikas attīstību īsā un vidējā termiņā un banku lomu;
- Kimmo Virtanens (Kimmo Virtanen) – "Christie +Co" direktors Skandināvijas, Baltijas valstīs & Krievijā – par jauniem piedāvājumiem, pieprasījuma attīstīšanu, rebrendingu un pozicionēšanu, PVN likmēm un mārketingu;
- Pauli Santala – FCG Finish Consulting Group L.t.d. direktors – par māsterplānu Rīgas viesnīcu tirgum;
- Risto Louhisola – E.R.M. Architects izpilddirektors – par pievienot vērtību viesnīcas īpašumam;
- Ivars Gaters, PSIA "Rīgas pilsētbūvnieks" Valdes priekšsēdētājs – par Rīgas Kongresu centra projekta attīstību.

Neskatoties uz aktīvo tūrisma sezonu uz semināru bija ieradušies 60 viesnīcu, pašvaldības institūciju, jauno projektu attīstītāju un mēdiju pārstāvji.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tel.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv

Santa Graikste (LVRA izpilddirektore)
tel.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija nosūta informāciju plašsaziņas līdzekļiem par sociāli izglītojošo kampaņu, kuras ietvaros Līgo svētku laikā bāros, restorānos un kafejnīcās šoferim būs iespēja saņemt vienu bezalkoholisko kokteili par brīvu

Bāros, restorānos un kafejnīcās varēs nobaudīt bezalkoholiskos kokteiļus!

JAU OTRO GADU, LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJAS (LVRA) BIEDRI – BĀRI, RESTORĀNI UN KAFEJNĪCAS, LAIKĀ NO 2010.GADA 23.JŪNIJA LĪDZ 27.JŪNIJAM, PIEDĀVĀS IESPĒJU ŠOFERIEM BEZ MAKSAS NOBAUDĪT BEZALKOHOLISKO KOKTEILI.

"Kā liecina starptautiskā prakse, viesmīlības nozares uzņēmumi, ieņem arvien lielāku sociālo lomu sabiedrībā. Tādējādi mēs apliecinām, ka viesmīlības nozarē, šajā gadījumā – bāros, restorānos un kafejnīcās strādājošie ir sociāli atbildīgi pret savu klientu," atzīmē LVRA prezidents J. Naglis.

LVRA biedri – bāri, restorāni un kafejnīcas ir iesaistījusies sociāli izglītojošajā kampaņā un laikā no 23. līdz 27. jūnijam, automašīnas šoferim būs iespēja saņemt vienu bezalkoholisko kokteili par brīvu.

Kampaņas dalībnieki ir gan uzņēmumi Rīgā, gan reģionos, tai skaitā,
- "Vecgulbenes muiža" (Brīvības iela 12, Gulbene) – laikā no 23. – 26. jūnijam šoferim uzrādot vadītāja apliecību;
- restorāns un klubs "Kaļķu vārti" (Kaļķu iela 11, Rīga) – 25. un 26. jūnijā;
- restorāns "Čarlstons" (Blaumaņa iela 38/40, Rīga) – 24. un 25. jūnijā šoferiem piedāvāsi Zemeņu Babumba bezalkoholisku kokteili (24.06. restorāns strādās no plkst 16:00);
- Pie Kristapa kunga (Baznīcas iela 27/29, Rīga) – 23. – 27. jūnijā (23. un 24. 06. strādās saīsinātu darba laiku); u.c.

Papildus informācijai, lūdzam, sekot  www.hotel.lv!

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tel.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv

Santa Graikste (LVRA izpilddirektore)
tel.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv
26.05.2010

Viesnīcu darbības rādītāji
joprojām ir nepārdomāto lēmumu sekas

KĀ LIECINA, CENTRĀLĀS STATISTIKAS PĀRVALDES DATI, VIESNĪCĀS UN CITĀS KOLEKTĪVAJĀS TŪRISTU MĪTNĒS, 2010.GADA 1.CETURKSNĪ TIKA APKALPOTI 191.0 TŪKST CILVĒKU JEB PAR 0.3% MAZĀK NEKĀ 2009.GADA 1.CETURKSNĪ. GULTASVIETU NOSLOGOJUMS IR SAMAZINĀJIES PAR 1.1% SALĪDZINOT AR 2009.GADU UN SASTĀDA VIDĒJI 18.83% LATVIJĀ UN 23.93% RĪGĀ, KAS JOPROJĀM IR 1999.GADA LĪMENĪ.

Galvenais iemesls šādiem rādītājiem ir viesnīcu pakalpojumiem piemērotā PVN likme, kas līdz šī gada 1.maijam bija 21% un tādējādi Latvija zaudēja konkurētspēju starp Baltijas valstīm un tuvākajām Eiropa savienības valstīm, kur PVN viesnīcām bija ievērojami zemāka (piemēram, Igaunija–9%, Somija–8%, Polija–7%). To apliecina arī fakts, ka Igaunijā nakšņojumu skaits šī gada 1.ceturksnī ir palielinājies par 7%.

Vienlaikus, pirmā ceturkšņa rādītāji dod arī pozitīvu signālu – šajā periodā ir būtiski pieaudzis tūristu skaits no Krievijas (par 47%) un Norvēģijas (par 40%); salīdzinoši augstāku vietu nakšņojušo tūristu skaitā ieņem arī abas kaimiņvalstis – Lietuva un Igaunija, kas ir rezultāts nozares pārstāvju, valsts institūciju, pašvaldību, Rīgas Tūrisma attīstības biroja, kopīgam darbam veicinot Rīgas un Latvijas atpazīstamību un tūristu piesaisti. Tas ļauj cerēt uz labākiem rezultātiem arī turpmākajos ceturkšņos.

Vēl aizvien varam vērot, ka noteicošu vietu naktsmītņu statistikā ieņem ārvalstu tūristi, to skaits, salīdzinot ar 2009.gadu ir pieaudzis par 3% sastādot 64%, kamēr vietējie tūristi – tikai 36%.

Kā jau tikām informējuši iepriekš, LVRA naktsmītņu noslogojums (visā Latvijā) 2010.gada 1.ceturksnī bija – 29.04%, bet 2009.gadā – 27.79%; janvārī un februārī vēl bija vērojams neliels samazinājums, attiecīgi 1.28% un 0.5%, savukārt martā – pieaugums par nepilniem 5%; līdzīgu tendenci parādīja arī Rīgas viesnīcas, kur vidējais noslogojums janvārī – martā – sastādīja ~ 35%.

Pazeminātā PVN likme sākot ar 2010.gada 1.maiju, RTAB mārketinga kampaņa, TAVA jaunais tūrisma zīmols, viesnīcu agresīvā cenu politika ļauj ar piesardzīgu optimismu raudzīties nākotnē.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tālr.: 67608000 vai 29207043; janisn@janisnaglis.lv
Santa Graikste (LVRA izpilddirektore) – tālr.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv