Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

29.03.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija piedalās starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "TUR 2010"


LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA, 2010.GADA 25.–28.MARTĀ PIEDALĪJĀS STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ – GADATIRGŪ "TUR 2010", GĒTEBORGA (ZVIEDRIJA).

2010.gada 25.–28.martā Gēteborgā (Zviedrija) notika Skandināvijā vadošā starptautiskā tūrisma, ceļojumu un konferenču izstāde "TUR 2010".

Izstādē "TUR 2010", Tūrisma Attīstības valsts aģentūras (TAVA) un Kurzemes Tūrisma asociācijas organizētajā Latvijas stendā, piedalījās arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija /LVRA/.

LVRA izstādē pārstāvēja LVRA izpilddirektote S.Graikste, savukārt, 2 viesnīcas – "Hotel Pils"***, "Radi un draugi"***, kā arī Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" un tūrisma aģentūra "Baltic Tours Agency" nosūtīja reklāmas materiālus.

Latvijas stendā strādāja arī – Kurzemes Tūrisma asociācija, viesnīcas "Baltic Beach Hotel"*****, "Hotel Jūrmala Spa"****, tūrisma aģentūras "Baltijas Ceļojumu grupa", "Mice Cream", "NAOS", "Latvia Tours", "TAS Baltics".

"TUR 2010" laikā Latvija tika reklamēta kā pievilcīgs tūrisma galamērķis, īpaši akcentējot kultūras mantojumu, dabas resursu bagātības, lauku tūrisma iespējas, kā arī spa un kūrortu pakalpojumus.

Ka liecina statistikas dati, Zviedrija Latvijā iebraukušo tūristu skaita ziņā ir viena no vadošajām valstīm. Ievērojot to, īpaši nozīmīgi ir reklamēt gan Latviju, kā drošu un pievilcīgu ceļojuma galamērķi, gan šeit pieejamos pakalpojumus, tajā skaitā arī viesnīcas.

Neskatoties uz nozarē jūtamo recesiju, izstāde TUR turpina augt – ja ne dalībnieku skaita un kvadrātmetru ziņā, tad pēc nozīmības tūrisma nozarei gan, jo visas vadošās nozares organizācijas respektē TUR kā nozīmīgu tikšanās vietu, kā veidu kā investēt domājot par kontaktiem un sadarbības partneriem laikā pēc ekonomiskās krīzes.

Šī gada izstādes ietvaros vairāki pasākumi notika pirmo reizi. Piemēram, "Tikšanos diena", kuras ietvaros virāki Zviedrijas vadošie konferenču un pasākumu industrijas pārstāvji dalījās pieredzē. Semināri tika organizēti pamīšus ar paneļdiskusijām, kuras dalībniekiem deva iespēju pārņemt lielu pasākumu organizatoru pieredzi. Otrs nozīmīgs pasākums izstādes ietvaros bija "Politiķu forums Zviedrijas konferenču industrijai", kas akcentēja Zviedriju un īpaši Gēteborgu, kā konferenču un pasākumu organizēšanas vietu.

Izstādes organizatori informē, ka šajā gadā pasākumā piedalījās 1700 kompānijas no 112 valstīm, apmeklētāju skaits – 49500, t.sk. tūrisma profesionāļi 19000.

LVRA dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "TUR 2010" iespējama pateicoties ES aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" finansējuma saņemšanai. Finansējuma saņēmējs "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" 2010.gada 1.martā ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-10-0260 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "LVRA dalība starptautiskajās tūrisma izstādē – gadatirgos" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.
eiro_projekts

25.03.2010

Saeima atbalsta tūrisma nozari


ŠODIEN, 25.MARTĀ, SAEIMA OTRAJĀ UN GALĪGAJĀ LASĪJUMĀ VIENBALSĪGI ATBALSTĪJA PRIEKŠLIKUMU VEIKT GROZĪJUMUS LIKUMĀ "PAR PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLI", KAS PAREDZ PIEMĒROT SAMAZINĀTO PVN LIKMI IZMITINĀŠANAS PAKALPOJUMIEM TŪRISTU MĪTNĒS.


NOZARE IR GANDARĪTA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN IR PĀRLIECINĀTA, KA ŠIS SOLIS PALĪDZES PALIELINĀT NOZARĒ NODARBINĀTO SKAITU, ATJAUNOS LATVIJAS KONKURĒTSPĒJU UN ĻAUS IZDZĪVOT NOZARES UZŅĒMUMIEM LATVIJAS REĢIONOS.

"Mēs varam vēlreiz apstiprināt, ka tā ir milzīga nozares uzvara, kas panākta smagā un ilgstošā sadarbībā ar valdības un Saeimas pārstāvjiem – gan opozīciju, gan pozīciju. Mēs esam gandarīti, ka tūrisma nozares loma Latvijas tautsaimniecībā un eksportā ir novērtēta kā no likumdevēju, tā sabiedrības puses. Ar PVN likmes samazināšanu, nozares darba vietu skaits pakāpeniski palielināsies par vismaz 2000, Latvijas tūrisma nozare atgūs konkurētspēju reģionā starp kaimiņvalstīm un tuvākajām Eiropas Savienības valstīm, kur viesnīcu un restorānu pakalpojumiem PVN likme ir zemāka nekā Latvijā. Šis lēmums dod cerību, ka gada beigās nepiedzīvosim naktsmītņu bankrota vilni, īpaši, Latvijas reģionos" Saeimas lēmumu vērtē Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents J. Naglis.

Tāpat J. Naglis atzīmē, ka "PVN samazināšana ir tikai viens solis tūrisma nozares atbalstam. Lai Latvija atgūtu konkurētspēju, ir nopietni jādomā par lielāku finansējumu valsts mārketingam. Savukārt, lai atgūtu konkurētspēju viss Baltijas valstu reģions, pazeminātā PVN likme naktsmītņu biznesam ir jāpiemēro arī Lietuvā. Un visiem kopā jādomā par PVN likmes samazinājumu galvenajiem pārtikas produktiem, pārskatot kopējo nodokļu politiku valstī."

Kā jau esam informējuši, sākot ar 2009.gada 1.janvāri, kad izmitināšanas pakalpojumiem piemērojamā PVN likme tika paaugstināta no 5% uz 21%:

1) strauji samazinājās Latvijā izmitināto ārvalstu tūristu skaits;
2) tika radīts īstermiņa ieguvums valsts budžetā, bet, vienlaikus, Latvija zaudēja konkurētspēju starp Baltijas valstīm un tuvākajām Eiropa savienības valstīm, kur PVN viesnīcām ir zemāks (piemēram, Igaunija – 9%, Somija – 8%, Polija – 7%, utt.);
3) ārvalstu investoriem tika dots negatīvs signāls par biznesa vidi un ieguldījumiem viesnīcu nozarē Latvijā;
4) nodarbināto skaits nozarē samazinājās par ~ 10 000;
5) valsts un pašvaldības nav ieguvušas ieņēmumus vismaz 10 mlj. latu apmērā;
6) kopējais atcelto pasākumu skaits bija ne mazāks par 110 ar kopējo summu ne mazāk par 6 mlj. Latu, no tiem citā valstī tika noorganizēti vismaz 80 pasākumi.

2010.gada janvāra un februāra dati liecina, ka naktsmītņu noslogojuma kritums vairs nav tik straujš kā 2009.gadā; tomēr vidēji tas bija par 6 - 7% mazāks kā attiecīgajā periodā 2009.gadā.

EUROSTAT apkopotie dati par 2009.gadu liecina, ka Latvija ir 4.valsts Eiropas Savienībā pēc ārvalstu tūristu īpatsvara, kas sastāda 70%. Tas skaidri apliecina, ka viesnīcu nozares apgrozījuma krituma pamatā nav iekšējā patēriņa samazināšanās un to nevar tieši salīdzināt ar izmaiņām citās tautsaimniecības nozarēs.

Vienlaikus, tas atkārtoti apliecina, ka tūrisma nozarei ir milzīga nozīme Latvijas eksportā (saskaņā ar Centrālās Statistikas datiem, 2008.gadā, ieņēmumi no tūrisma pakalpojumiem sastādīja 403.2 miljonus Ls; tūrisma pakalpojumi ieņēma 1. vietu starp pakalpojumu nozarēm un 4. vietu Latvijas kopējā eksportā, t.i. neskatoties uz ekonomikas izaugsmes tempu samazinājumu, ko tūrisma un viesmīlības nozare izjuta jau 2008.gada sākumā, kopumā tika panākts eksporta pieaugums.)

LVRA uzskata, ka papildus jau minētajiem ieguvumiem:
1) valsts viegli iegūs apgrozījumā finanšu līdzekļus;
2) pašvaldībām palielināsies iedzīvotāju ienākuma nodokļa ienākumi, valsts budžetā palielināsies sociālā nodokļa ieņēmumi;
3) palielināsies, PVN ieņēmumi budžetā;
4) piemērojot 10% likmi, PVN ieņēmumu summa nesamazināsies, bet, palielinoties apgrozījumam, ko 2010.gadā plānojam par ~5%, arī PVN ieņēmumu summa palielināsies;
5) uzņēmēji iegūs finanšu līdzekļu, ko ieguldīt attīstībā, mārketinga, personāla darba apmaksai.

Kā nākamo izaicinājumu, LVRA izvirza priekšlikumu – piemērot samazināto PVN likmi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Kā liecina HOTREC (Asociācija Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā) apkopotā informācija, samazinātajai PVN likmei tūrisma pakalpojumiem un izmitināšanas pakalpojumiem nav tiešas saistības ar samazinātās PVN likmes piemērošanu pārtikai. Piemēram, Latvijas kaimiņvalstī – Igaunijā viesnīcām piemēro samazināto PVN likmi, kamēr pārtikai – standartlikmi – 20% apmērā; Somijā pārtikai piemēro samazināto PVN likmi 12%, tomēr viesnīcu pakalpojumiem tā ir vēl zemāka – 8%, līdzīgi ir arī Norvēģijā – pārtikai piemēro samazināto PVN likmi 14% apmērā, viesnīcu pakalpojumiem likme ir vēl zemāka – 8%, savukārt, Čehijā, kur pārtikai tiek piemērots PVN gan 9%, gan standartlikme – 19%, viesnīcu pakalpojumiem – 9%.

Tāpat kā naktsmītņu, arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu sniegtais serviss ir tieši atkarīgs no roku darba un tajā tiek nodarbināts mazkvalificētais darba spēks, tātad – tā ir sociāli ļoti jūtīga nozare. Jāņem vērā, ka sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu galvenais klients ir vietējais iedzīvotājs, kas līdz ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos un maksātspējas samazināšanos, daudz retāk apmeklē restorānus, kafejnīcas un citus ēdināšanas uzņēmumus kā līdz šim.

Šobrīd samazinātā PVN likme viesnīcu pakalpojumiem tiek piemērota 22 ES valstīs, kā arī – Norvēģijā, Īslandē, Turcijā, bet restorānu pakalpojumiem 13 valstīs, kā arī – Īslandē.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Sīkākai informācijai:
Jānis Naglis (LVRA prezidents) – tālr.: 67608000 vai 29207043;  janisn@janisnaglis.lv

Santa Graikste (LVRA izpilddirektore) –
tālr.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv

22.03.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija piedalās starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "MITT 2010"

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA, 2010.GADA 17.20.MARTĀ PIEDALĪJĀS STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ – GADATIRGŪ "MITI 2010", MASKAVĀ (KRIEVIJA).

2010.gada 17.–20.martā, Krievijas galvaspilsētā – Maskavā 17. reizi darbu sāka viena no pasaulē lielākām tūrisma izstādēm gadatirgiem "MITT 2010" "Ceļojumi un tūrisms"

Izstādē "MITT 2010", Tūrisma Attīstības valsts aģentūras (TAVA) un Kurzemes Tūrisma asociācijas organizētajā Latvijas stendā, piedalījās arī Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija / LVRA /.

LVRA izstādē pārstāvēja kopā ar viesnīcu "Hotel Irina"***, kā arī 5 viesnīcas "Hotel Pils"***, "Līva"***, "Radi un draugi"***, "Placis", "Hotel Neiburgs", kā arī Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" nosūtīja reklāmas materiālus.

Latvijas stendā strādāja arī – Kurzemes Tūrisma asociācija, Jūrmalas pilsēta, viesnīcas "Baltic Beach Hotel"*****, "Domina Inn Riga"****, "Hotel Jūrmala Spa"****, "Spa Hotel Arkādija", tūrisma aģentūras "Baltijas Ceļojumu grupa", "Mice Cream", "Meeting Tours", "Laimtūre", "Vanilla Travel", "Kandagars", "NAOS".

Ka liecina statistikas dati, ar katru gadu Latvijā iebraukušo Krievijas tūristu skaits palielinās, t.sk. 2009.gada nogalē tika izsniegts par 48% tūrisma vīzu vairāk kā 2008.gadā. Ievērojot to, jo īpaši nozīmīgi ir reklamēt gan Latviju, kā ceļojuma galamērķi, gan šeit pieejamos pakalpojumus, tajā skaitā arī viesnīcas.

Izstādes organizatori informē, ka šajā gadā pasākumā piedalījās 3000 kompānijas no 157 valstīm; 2009.gadā izstādi apmeklēja vairāk nekā 85 700 cilvēki.

Izstādi MITT var raksturot kā tūrisma profesionāļu pārbaudītu darījumu tūrisma laukumu; pateicoties tieši MITT, marta vidus jau tradicionāli ir kļuvis par īpašu periodu Krievijas un NVS valstu tūrisma nozarei. Tieši šeit visi nozares spēlētāji iepazīstina ar savu jaunāko un interesantāko, kas sagatavots tuvojoties tūrisma sezonai – jaunas programmas, jauni virzieni, jaunas cenas. Atklājot pārdošanu izstādē, profesionāļi saka – vasara sākas martā – tā sākas MITT!

Izstādes MITT ietvaros, visās dienās jau tradicionāli tika piedāvāta plaša konferenču, semināru, konsultatīvo semināru, jauno piedāvājumu prezentāciju utt. programma.

LVRA dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "MATKA 2010" iespējama pateicoties ES aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana ārējais mārketings" finansējuma saņemšanai. Finansējuma saņēmējs "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" 2010.gada 1.martā ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-10-0260 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "LVRA dalība starptautiskajās tūrisma izstādē gadatirgos" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.
eiro_projekts

15.02.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
piedalījās Baltijas valstīs lielākajā starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "TOUREST 2010"

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA/LVRA/, 2010.GADA 12.–14.FEBRUĀRĪ PIEDALĪJĀS STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ – GADATIRGŪ "TOUREST 2010", TALLINĀ (IGAUNIJA).

Saskaņā ar statistikas datiem, Igaunija ieņem 6.vietu starp valstīm, no kurām Latvijā pēdējo piecu gadu laikā ir iebraucis lielākais tūristu skaits. Ievērojot to, LVRA piedalījās Tūrisma Attīstības valsts aģentūras (TAVA) un Kurzemes Tūrisma asociācijas organizētajā Latvijas stendā starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "TOUREST" un prezentēja atpūtas iespējas Latvijā, iepazīstinot ar tūrisma mītņu un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu piedāvātajiem pakalpojumiem.

Kopā ar LVRA, kā partneris, izstādē piedalījās viesnīca "TIA", vienlaikus, stendā tika izplatīti viesnīcas "Turība" reklāmas materiāli, kā arī katalogi "Tūrisma mītnes Latvijā", "Restorāni Latvijā" un "Rīgas Gardēža ceļvedis".

Latvijas stendā varēja nobaudīt īstu latviešu rudzu maizi (SIA "Lāči") un iegādāties "Užavas" alu no Kurzemes, viesiem tika piedāvāta arī iespēja doties izbraucienā ar elektromobili, kurš reklamēja savas ekskursiju tūres pa Jūrmalu un Siguldu.

Starptautisko tūrisma izstādi – gadatirgu "Tourest 2010" Igaunijas Tūrisma aģentu asociācija un Igaunijas Tūrisma pārvalde organizēja 19. reizi; tajā piedalījās 408 dalībnieki no 25 valstīm; izstādi apmeklēja rekordliels interesentu skaits – 23 684. Izstādes vienā zālē tika prezentēti gan pašmāju, gan ārvalstu lielākie tūrisma operatori, tūrisma aģenti, avio, sauszemes un kuģniecības transporta kompānijas, viesnīcas, kūrorti, muzeji utt, bet otrā – Igaunijas vietējā tūrisma piedāvājums, ar tautas mūzikas izpildītāju – dziedātāju un dejotāju piedalīšanos prezentējot katru Igaunijas novadu.

Izstādes pirmajā dienā, 12.februārī, tūrisma nozares profesionāļi varēja apmeklēt dažādus seminārus un prezentācijas, tai skaitā, jau tradicionāli organizēto seminārus par aktualitātēm konsulārajos jautājumos un patērētāju tiesību aizsardzību.

Izstādes atklāšanas laikā tika pasniegtas balvas nominācijās "Labākais tūrisma veicinātājs 2009" un "Labākais tūrisma uzņēmums 2009".

Nākamā izstāde "TOUREST 2011" notiks 2011.gada 18.–20.februārī.

LVRA dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "TOUREST 2010" bija iespējama pateicoties ES aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" finansējuma saņemšanai.

eiro_projekts

15.03.2010

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "ITB 2010"

 

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA, 2010.GADA 10.–14.MARTĀ PIEDALĪJĀS STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ – GADATIRGŪ "ITB 2010", BERLĪNĒ (VĀCIJA).

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija piedalījās pasaules lielākajā starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū "ITB 2010", Berlīnē.

LVRA, Tūrisma Attīstības valsts aģentūras (TAVA) un Kurzemes Tūrisma asociācijas organizētajā Latvijas stendā strādāja kopā ar viesnīcu "Islande Hotel"**** un tūrisma aģentūru "Sacred Miles", vēl 10 viesnīcas  – "Hotel Bergs"*****, "Eiropa Hotel"****, "Maritim Park Hotel Rīga"****, "Vecgulbenes muiža"****, "Hotel Pils"***, "Radi un draugi"***, "Vecrīga"***, "Villa Joma"***, "Placis"*, "Hotel Neiburgs" nosūtīja reklāmas materiālus.

Vācija Latvijai ir ļoti nozīmīgs tirgus – 2008.gadā tā ieņēma 4. vietu starp valstīm, no kurām Latvijā iebraucis lielākais tūristu skaits Ievērojot to, jo īpaši nozīmīgi ir reklamēt gan Latviju, kā ceļojuma galamērķi, gan šeit pieejamos pakalpojumus, tajā skaitā arī viesnīcas un restorānus. Jautājums par nakšņošanas iespējām joprojām ir arī viens no aktuālākajiem stenda apmeklētāju uzdotajiem jautājumiem.

Izstāde "ITB 2010" ar savu plašo pasākumu, semināru, konferenču un prezentāciju programmu ir interesanta kā tūrisma un viesmīlības nozares profesionāļiem, tā arī ikvienam, kurš plāno savu ceļojumu un/vai pieredzes apmaiņas braucienu.

44. reizi organizētā izstāde dod signālus tūrisma industrijai ar optimismu raudzīties nākotnē. Kā atklāj lielākie operatori, pieprasījums pēc ceļojumiem Eiropā atjaunojas. Tas ir iemesls, kādēļ daudzas kompānijas, šogad ir investējušas līdzekļus jaunu stendu izveidē.

Mobila interneta pakalpojumu nodrošinātāju skaits pieaug ar katru dienu un ITB ir pirmā tūrisma industrijas izstāde, kas nodrošina tos ar atsevišķu zāli.

Tūrisms WEB 2.0 ir šajā gadā visstrīdāgākā tendence, kas tika apspriesta. Katru profesionālo apmeklētāju dienu sociālo mēdiju telpā tika apspriestas dažādas tēmas par sociālo mēdiju nozīmi.

Kā vēl dažas šīgada izstādes aktualitātes var atzīmēt:
- jaunajā – Centrālās un iekšējās Āzijas valstu hallē tiek piedāvāti tādi ceļojumu galamērķi kā Kazahstāna, Kirgiztāna, Mongolija, Pakistāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna un Uzbekistāna, kas nodrošina ar savām fascinējošajām ainavā un kultūras valdzinājumu;
- pirmo reizi ITB, sadarbībā ar Starptautisko Bruņinieku padomi kā izstādes noslēguma šovs tika piedāvāts Bruņinieku spēļu festivāls;
- izstādē plaši prezentētas ir aviokompānijas, t.sk. vairākas no tām – pirmo reizi.

Izstādes organizatori informē, ka šī gada izstādē piedalījās 11 127 dalībnieki (t.sk. 2396 no Vācijas) no 187 pasaules valstīm.

LVRA dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "ITB 2010" iespējama pateicoties ES aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" finansējuma saņemšanai. Finansējuma saņēmējs biedrība "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" 2010.gada 1.martā ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-10-0260 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "LVRA dalība starptautiskajās tūrisma izstādē – gadatirgos" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.
eiro_projekts