Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt


Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/restoransniklavs/gvm.lv/plus/lvra2020/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674

Warning: copy(http://lvra.lvimages/stories/foto/20110118_gmo3.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/restoransniklavs/gvm.lv/plus/lvra2020/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674

Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/restoransniklavs/gvm.lv/plus/lvra2020/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674

Warning: copy(http://lvra.lvimages/stories/foto/20110118_gmo1.jpg): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/restoransniklavs/gvm.lv/plus/lvra2020/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674
19.01.2011
zemes-draugivides_aizs_ministrlvra-logoekoprodukts

Parakstīts sadarbības memorands par turpmāku
"Brīvs no ĢMO" attīstīšanu un popularizēšanu

ŠODIEN, VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJĀ TIKA PARAKSTĪTS SADARBĪBAS MEMORANDS PAR TURPMĀKU "BRĪVS NO ĢMO" ATTĪSTĪŠANU UN POPULARIZĒŠANU.

Sadarbības memorandam pievienojusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija un biedrība Zemes Draugi.

Iniciatīva "Brīvs no ĢMO" un tās piederības zīme tika aizsākta 2010.gadā, ņemot vērā Latvijas sabiedrības lielākās daļas noraidījumu ģenētiski modificēto (ĢM) kultūraugu audzēšanai un izmantošanai pārtikā. Tās mērķis ir atvieglot patērētāju izvēli, nodrošināt papildu atpazīstamību tiem uzņēmējiem, kuri neizmanto ĢMO, kā arī veicināt diskusijas par stingrāku ĢMO apriti regulējošu likumdošanas normu izveidi. Šādas iniciatīvas jau darbojas virknē Eiropas un pasaules valstu, un ir iekarojušas popularitāti patērētāju vidū.

Par "Brīvs no ĢMO" dalībnieku var kļūt ikviens uzņēmējs, kas gatavs saviem klientiem garantēt esošās likumdošanas ietvaros marķēto ĢMO produktu neizmantošanu (tirdzniecības vietas, ēdināšanas uzņēmumi). Tāpat arī kustība ir atvērta institūcijām, kurās netiek lietoti un iepirkumos izvēlēti ĢM marķēti produkti (organizācijas, skolas, uzņēmumi, institūcijas). Pašreiz dalībnieku skaits jau pārsniedz 40 un starp tiem ir gan ražotāji, gan sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, gan publiskās institūcijas.

Ministrs Raimonds Vējonis atzinīgi novērtēja šodien noslēgto sadarbības memorandu un norādīja, ka tas stiprinās kopējo sadarbību nākotnē, lai attīstītu Latviju par no ĢMO brīvu teritoriju. Viņš uzsvēra: "Latvija ir skaista, zaļa zeme ar unikālu, jūtīgu ekosistēmu un ĢM kultūraugu audzēšana var radīt neprognozējamu ietekmi. Tāpēc VARAM arī turpmāk atbalstīt Zemes draugu īstenotās aktivitātes, lai informētu Latvijas sabiedrību un popularizētu kustību "Brīvs no ĢMO"".

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graikste "Patērētāji arvien lielāku uzmanību pievērš vides kvalitātes jautājumiem. Arī sertifikācijas sistēmām un informatīvajām kampaņām ir pieaugoša un nozīmīga loma tūrisma galamērķu izvēlē. "Brīvs no ĢMO" sniedz iespēju arī tūrisma sektorā uzsvērt gan to, ka mēs joprojām varam piedāvāt mūsu viesiem kvalitatīvu un drošu produkciju, gan arī uzsvērt Latviju kā vienu no videi draudzīgākajiem ceļojuma galamērķiem."

Mairita Blūma "Mēs esam pievienojušies un aktīvi līdzdarbojamies kustībā Brīvs no ĢMO, jo saskatām Latvijas lauksaimniecības nākotni kvalitatīvas produkcijas ražošanā, kur ņemti vērā arī vides aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības jautājumi. Tā kā nav iespējama ĢMO un bioloģiskās lauksaimniecības līdzāspastāvēšana šis ir arī jautājums par izvēli kādiem produktiem un ražošanas praksei mēs sniedzam priekšroku."

Biedrības "Zemes draugi" padomes priekšsēdētāja Sintija Graudiņa "Mēs aizsākām šo iniciatīvu, lai cilvēki varētu īstenot savas tiesības uz izvēli. Jāņem vērā, ka sabiedrības noraidījums ĢM lauksaimniecībai ir viennozīmīgs un tādēļ loģisks nākamais solis ir pievēršanās ražošanas un patēriņa aspektam.

20110118_gmo3

No kreisās: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, biedrības "Zemes draugi" padomes priekšsēdētāja Sintija Graudiņa-Bombiza, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graikste, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas izpilddirektore Mairita Blūma.

20110118_gmo1

Informācija:
Ēriks Leitis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu nodaļas vecākais konsultants – tālr.: 67026422
Santa Graikste, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore – tālr.: 29484738
Mairita Blūma, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas izpilddirektore – tālr.: 28676596
Jānis Ulme, Zemes Draugi padomes loceklis – tālr.: 22552423
Kustības "Brīvs no ĢMO" mājas lapa – www.brivsnogmo.lv
03.01.2011

Noslēgusies projekta
"LVRA dalība starptautiskajās tūrisma
izstādēs – gadatirgos" īstenošana

BIEDRĪBA "LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA" 2010.GADA 1.MARTĀ NOSLĒDZA LĪGUMU NR. L-ĀTA-10-0260 AR V/A "LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA" PAR PROJEKTA "LVRA DALĪBA STARPTAUTISKAJĀS TŪRISMA IZSTĀDĒS – GADATIRGOS" ĪSTENOŠANU, KO 50% APMĒRĀ LĪDZFINANSĒJA EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS.

Projekta īstenošana noslēdzās 2010.gada 31.decembrī.

Projekts tika iesniegts apakšprogrammā "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings".

Projekta mērķis bija īstenot ārējā mārketinga aktivitāti – dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs – gadatirgos, tādējādi veicināt tūrisma pakalpojuma eksporta pieaugumu, Latvijas naktsmītņu un ēdināšanas uzņēmumu atpazīstamību, kā arī pozitīvu tūrisma bilanci.

LVRA piedaloties izstādē prezentēja savu biedru – mītņu un ēdināšanas uzņēmumu, gan tuvāko sadarbības partneru – tūrisma aģentūru, Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" aktuālos piedāvājumus.

Projekta partneris bija viesnīca "TIA", taču izstādes darbā piedalījās vēl 8 viesnīcas, Rīgas Tūrisma attīstības birojs, Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" un mācību centrs "Poētika"; papildus tika izplatīti gan kopējie katalogi "Tūrisma mītnes Latvijā", "Restorāni Latvijā" un "Rīgas Gardēža ceļvedis", gan 17 viesnīcu un tūrisma aģentūras "Baltic Tours Agency" reklāmas materiāli.

Projekta ietvaros tika nodrošināta dalība 8 starptautiskās tūrisma izstādēs: Ziemeļvalstu tūrisma izstādē "Matka 2010" (Helsinki (Somija)), tūrisma izstādē "Tourest 2010" (Tallina, (Igaunija)), 16.starptautiskajā tūrisma, sporta un atpūtas izstādē "Vivattur 2010" (Viļņa (Lietuva)), Pasaules vadošajā tūrisma izstādē "ITB 2010" (Berlīne (Vācija)), 17.starptautiskajā ceļojumu un tūrisma izstādē MITT 2010 (Maskava (Krievija)), Zviedrijas starptautiskajā ceļojumu, tūrisma un konferenču izstādē "Tur 2010" (Gēteborga (Zviedrija)),13. starptautiskajā tūrisma pakalpojumu izstādē "Leisure 2010" (Minska (Baltkrievija)) un 18.starptautiskajā ceļojumu izstādē "Inwetex 2010" (Sanktpēterburga (Krievija)).

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.
eiro_projekts
11.2010

LVRA sāk realizēt nozarē strādājošo
apmācības projektu

BIEDRĪBA "LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA" (LVRA) LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS ADMINISTRĒTĀJĀ PROGRAMMĀ "ATBALSTS NODARBINĀTO APMĀCĪBĀM KOMERSANTU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAI – ATBALSTS PARTNERĪBĀS ORGANIZĒTĀM APMĀCĪBĀM" IR SĀKUSI REALIZĒT PROJEKTU "VIESNĪCU, RESTORĀNU UN SAISTĪTO NOZARU KOMERSANTU DARBINIEKU APMĀCĪBU PROJEKTS", KURU PLĀNO REALIZĒT SADARBĪBĀ AR CITĀM NOZARI PĀRSTĀVOŠĀM BIEDRĪBĀM, NODROŠINOT PROJEKTA PLAŠĀKU PIEEJAMĪBU NOZARES KOMERSANTIEM VISĀ LATVIJĀ UN DAUDZPUSĪGĀKU MĀCĪBU PROGRAMMU REALIZĀCIJU.

Projekta mērķis ir viesmīlības, tūrisma un saistīto nozaru (tai skaitā, transporta, pārtikas, veselības aprūpes utml.) uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas celšana, jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, jauno apmācību virzienu un to kritēriju noteikšana saskaņā ar viesmīlības, tūrisma un saistīto nozaru uzņēmumu nozares vajadzībām, tādējādi veicinot uzņēmumu un pašnodarbināto personu konkurētspēju un attīstību.

Projektā piedalās vairāk kā 50 komersanti un pašnodarbinātie, kuriem tiks organizētas vispārējās apmācības šādās jomās: Viesnīcu vadība, Ēdināšanas pakalpojumi, Apkalpošana lidmašīnās, Pārtikas produktu tehnoloģija, dizains, ražošanas inženierzinības un vadība, inženierzinātnes un tehnoloģijas, datorika, u.c.

Projektā apmācības plānots nodrošināt vairāk kā 500 darbiniekiem.

LVRA koordinētā projekta realizācija ir iespējama pateicoties ES aktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" finansējuma saņemšanai. Finansējuma saņēmējs "Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija" 2010.gada 22.novembrī ir noslēgusi līgumu Nr. L – APA-10-0017 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Viesnīcu, restorānu un saistīto nozaru komersantu darbinieku apmācību projekts" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

esf_eu


18.10.2010
airbaltic lvra-logo attistibas-agentura radisson

LVRA organizē tūrisma un viesmīlības industrijas profesionālās izaugsmes dienu


2010.GADA 20.OKTOBRĪ, VIESNĪCĀ "RADISSON BLU HOTEL LATVIJA" NOTIKS SESTĀ STARPTAUTISKĀ VIESNĪCU UN RESTORĀNU INDUSTRIJAS KONFERENCE – "PROFESIONĀLS MĀRKETINGS – VEIKSMES ATSLĒGA SEKMĪGAI VIESMĪLĪBAS INDUSTRIJAS ATTĪSTĪBAI". VIENLAIKUS NOTIKS ARĪ ASTOTAIS VIESNĪCU – RESTORĀNU PĀRSTĀVJU DARBSEMINĀRS AR PIEGĀDĀTĀJIEM UN PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM.

Konferenci organizē Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) sadarbībā ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālo attīstības fondu (ERAF) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) projekta "Viesnīcu un restorānu nozares starptautiskā konference "Profesionāls mārketings – veiksmes atslēga sekmīgai viesmīlības industrijas attīstībai"" ietvaros.

Konferences mērķis – veicināt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesa attīstību, iepazīstinot mītņu, sabiedriskās ēdināšanas un tūrisma uzņēmumu īpašniekus un vadītājus ar aktuālākajām tendencēm viesnīcu un restorānu industrijā, gan informējot par pasākumiem, kā veiksmīgi izmantojot dažādus mārketinga instrumentus, piesaistīt jaunus klientus.

Konferences "Profesionāls mārketings – veiksmes atslēga sekmīgai viesmīlības industrijas attīstībai" lektori – pieredzes bagāti viesnīcu un restorānu nozares pārstāvji sniegs priekšlasījumus par tendencēm tūrisma un viesmīlības industrijas mārketingā pasaulē un Eiropā, gan arī, kā sasniegt mērķus veicinot Latvijas, Rīgas un katra atsevišķa uzņēmuma atpazīstamību, tai skaitā:
- par tendencēm tūrisma un viesmīlības industrijas mārketingā Eiropā;
- Latvijas tūrisma zīmols "Best enjoyed slowly" kā katra uzņēmuma mārketinga elements;
- LIVE RIGA – jauna pieeja tūrisma mārketingā;
- par brenda izveidi un atpazīstamības veicināšanu;
- kā gūt panākumus piedaloties izstādēs;
- par tendencēm mītņu klasifikācijas jomā Eiropas līmenī;
- sociālie mēdiji un kā tos veiksmīgi izmantot uzņēmuma mārketingā;
- uzzināsim, vai viesmīlības uzņēmumi Rīgā veiksmīgi izmanto e-mārketingu;
- gastronomijas festivāls kā viesmīlības industrijas mārketinga elements;
- spa&wellness pakalpojumi nozīmīgs papildus pakalpojums uzņēmuma atpazīstamībai;
- par ieguvumiem/zaudējumiem pievienojoties viesnīcu ķēdei;
- identitāte kā priekšrocība konkurences apstākļos;
- kā veidot attiecības ar klientu ilgtermiņā, u.c.

Savukārt, organizētā darbsemināra mērķis ir iepazīstināt viesnīcu un restorānu pārstāvjus ar sadarbības partneru – produktu piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu.

Pasākumā dalību šobrīd ir apstiprinājuši 12 uzņēmumi, dodot iespēju iepazīties ar plašu piedāvājumu klāstu, kas nepieciešams viesnīcu un restorānu darba nodrošināšanai, tajā skaitā – viesnīcu un restorānu aprīkojuma, pārtikas nozares, viesnīcu&restorānu rezervēšanas sistēmu, uzskaites sistēmas, apdrošināšanas pakalpojumu jomā.

Darbsemināru ir aicināti apmeklēt visu viesu izmitināšanas un apkalpošanas uzņēmumu – darbiniekus (viesnīcu, viesu māju, brīvdienu māju, restorānu, kafejnīcu, krogu, utt.) – vadošos darbiniekus, gan dažādu dienestu (ēdienu&dzērienu; saimniecības daļas, u.c.) pārstāvjus!

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir profesionāla un darba devēju organizācija, kas apvieno naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir asociācijas "Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā" (HOTREC) biedrs.

Sīkākai informācijai:
Santa Graikste (LVRA izpilddirektore) – tālr.: 67014131 vai 29484738; santa.graikste@hotel.lv
; www.hotel.lv

Atbalstītāji:

Lielbritānijas vēstniecības Tirdzniecības un Investīciju nodaļa uk-trade
travelnews horeca
ieguldijums-nakotne

 

airbaltic lvra-logo attistibas-agentura radisson
LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA,

sadarbībā ar nacionālo aviokompāniju AirBaltic,
Tūrisma attīstības valsts aģentūru
organizē 6. starptautisko viesnīcu un restorānu industrijas konferenci

"Profesionāls mārketings – veiksmes atslēga sekmīgai viesmīlības industrijas attīstībai"

Konferences mērķis – veicināt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesa attīstību, iepazīstinot viesnīcu un restorānu īpašniekus un vadītājus ar aktuālākajām tendencēm viesnīcu un restorānu industrijā, gan informējot par pasākumiem, kā veiksmīgi izmantojot dažādus mārketinga instrumentus, piesaistīt jaunus klientus.

Konferences "Profesionāls mārketings – veiksmes atslēga sekmīgai viesmīlības industrijas attīstībai" lektori – pieredzes bagāti viesnīcu un restorānu nozares pārstāvji, Latvijas un Eiropas līmenī nozares intereses pārstāvošo institūciju līderi, sniegs priekšlasījumus iepazīstinot klausītājus gan ar tendencēm tūrisma un viesmīlības industrijas mārketingā pasaulē un Eiropā, gan kā sasniegt mērķus veicinot Latvijas, Rīgas un katra atsevišķa uzņēmuma atpazīstamību.

Konferences goda viesi un lektori:
- A.Kampars – LR Ekonomikas ministrs;
- A.Slokenbergs – Tūrisma attīstības valsts aģentūra;
- M.Luthe – Vācijas Viesnīcu asociācijas izpilddirektors (Vācija);
- M.Horne – Arthur Steen Horne Adamson (Lielbritānija);
- J.Blaskey – The Exhibiting Agency (Lielbritānija);
- B.Presser – Lonely Planet (Lielbritānija);
- H.Smarason – Scope Communication (Island);
- H.N.Berge – Gladmat AS (Norvēģija);
- S.Fraquelli – "Metropolitan Restaurant Group" īpašnieks un izpilddirektors (Lielbritānija);
- A.G.Christensen – Kempings "Holken Camp" & Dānijas kempingu asociācija (Dānija);
- A.Van der Steina – LU lektore, u.c.

Konferences darba valoda:
latviešu un angļu valoda (tiks nodrošināts tulkojums).

Konferences norises vieta un laiks:
2010.gada 20.oktobrī, plkst. 10:00, viesnīca "Radisson Blu Hotel Latvija" (Elizabetes iela 55, Rīga).

Pieteikties, lūdzam, līdz 15.oktobrim, piezvanot uz Asociāciju – 67014131, 29484738 vai elektroniski – info@hotel.lv! (Vietu skaits ir ierobežots).

Atbalstītājs: Lielbritānijas vēstniecība Latvijā

Informatīvie atbalstītāji:
travelnews horeca
ieguldijums-nakotne