Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Partners of the project  „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects” have developed an eco-labeling scheme for heritage hotels and restaurants

The expansion of cultural tourism over recent decades has played a crucial role in the promotion and the protection of tangible and intangible heritage. Lithuania and Latvia are known for the countries‘ cultural heritage objects (especially mansions), little altered natural surroundings, resorts tradition, and many other things.

Both countries have a huge interest in ecotourism and in emphazising the need to protect cultural objects and to efficiently use regional heritage for benefits of both countries.
The project „Joint eco-sign for Lithuania's-Latvia's restaurants and hotels in cultural objects“ started in April 2017 and will come to an end in January 2019. The main objective is to increase the number of visitors to cultural heritage sites in Lithuania-Latvia by the creation of a new eco-sign for restaurants and hotels in those areas.

The main project output would be Sustainable Tourism. It will in the long-run:

 • Contribute to increasing the number of tourists and their visit duration to eco-sign hotels and restaurants;
 • The newly introduced eco-sign will raise the standards for restaurants and hotels in the cultural heritage area who will have to adapt “green technologies” and to comply with strict other environmental requirements;
 • Promote the protection of heritage objects;
 • Promote local culture and products;
 • Will in different ways benefit the hotel and restaurant consumers, and
 • Undoubtedly increase the countries’ competitive advantage.

During the project new and joint eco-sign will be created and implemented. This project is unique in worldwide, because of its focus on cultural heritage objects. New Eco-labeling system represents 11 aspects of sustainable business, 128 evaluation criteria, of which 42 are mandatory. There are 20 project partners involved, from the most beautiful, and state protected buildings in Latvia and Lithuania. All of them operate as accommodation or/and restaurant businesses.

To become eco sign attributed property, hospitality business, located in heritage objects,  fills the application  form 

and  signs a contract with a basic commitment.

The system consists of 126 criteria divided in 11 Aspects of sustainability.

42 of the criteria are mandatory and hence a pre-requisite for being able to participate. All mandatory criteria must be met to achieve the certificate.

The system currently has a three year continuous improvement rule.

Businesses must meet two additional supplementary criteria each year. Year two the business performs a new assessment and in addition at least one supplementary criteria per aspect is to be met. Year three the business performs a new assessment and now in two more supplementary criteria per aspect are to be met.

The system is built on self-auditing with a demand to openly display the result.

Once a business meets all mandatory criteria (year one)  and after the check on site it can freely use the logotype.

To get aware of sustainability principles read educational presentation

To read project broschure to make You an exciting heritage journey towards the sustainable future here

To find hints to Baltic cultural heritage trails  here and detailed description of cultural heritage trails

More information – Leading Partner - Eglė Ližaitytė, info@lvra.lt, +370 8 686 51148; Project Partner – Santa Graikste, info@hotel.lv, +37167014131

Project „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“, Nr. LLI-064 (JESLL).  The project is carried out according to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic development of the Programme regions by helping to make them competitive and attractive for living, working and visiting. The amount of project ERDF support is EUR 43437.27. The total budget is EUR 51102.67. Leading partner- Lithuanian Hotel and Restaurant Association, Project Partner - Latvian Hotel and Restaurant Association.

This press release has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this press release is the sole responsibility of Lithuanian Hotel and Restaurant Association and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Programme website: www.latlit.eu

Officia l EU website: www.europa.eu

 

 

— — — — —

Project „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“, Nr. LLI-064 (JESLL). The project is carried out according to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic development of the Programme regions by helping to make them competitive and attractive for living, working and visiting. The amount of project ERDF support is EUR 43437.27. The total budget is EUR 51102.67. Leading partner- Lithuanian Hotel and Restaurant Association, Project Partner - Latvian Hotel and Restaurant Association.

This press release has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this press release is the sole responsibility of Lithuanian Hotel and Restaurant Association and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Programme website: www.latlit.eu
Officia l EU website: www.europa.eu

 

Rīga, 2018. gada 30. novembrī

 

2018. gada nogalē noslēgsies Lietuvas Viesnīcu un restorānu asociācijas un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izstrādātais, un ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam līdzfinansētais projekts.

Projekts "Apvienotais ekomarķējums Lietuvas - Latvijas restorāniem un viesnīcām kultūrvēsturiskajās celtnēs" tika uzsākts 2017. gada aprīlī, ar mērķi - līdz ar jaunās ekozīmes ieviešanu restorāniem un viesnīcām, palielināt apmeklētāju skaitu kultūrvēsturiskajām celtnēm un būvēm Lietuvā un Latvijā.

Projekta virsmērķis - ilgtspējīgs tūrisms, t.sk. ilgtermiņā:

 • dot ieguldījumu, lai palielinātos tūristu skaits un tūristu uzturēšanās ilgums ekozīmi saņēmušajās viesnīcās un restorānos;
 • jaunieviestā ekozīme cels standartus viesnīcās un restorānos kultūrvēsturiskajās ēkās, jo tie ieviesīs "zaļās tehnoloģijas" un strikti izpildīs citas vides prasības;
 • veicinās kultūrvēsturisko objektu aizsardzību;
 • viecinās vietējo kultūras un citu tūrisma produktu atpazīstamību;
 • dažādos veidos uzlabos viesnīcu un restorānu klientu apmierinātību;
 • neapšaubāmi palielinās valsts konkurētspēju.

Projekta īstenošanas laikā jaunā un apienotā ekozīme tiks izstrādāta un ieviesta vismaz 20 projekta partneru viesnīcās un restorānos, t.sk.:

- Lietuvā - "Angelų Malūnas" (Eņģeļu dzirnavas), "Burbiškis" (Burbišķu) muiža, taverna „Kryžkelė“ ("Kružkele"), Pakruojis muiža, Paliesius muiža, Raudondvaris manor, atpūtas komplekss "MONTE PACIS", Šlyninkos ūdens dzirnavas, Užventis ūdens dzirnavas, Babtyno-Žemaitkiemio muiža, viesnīca "Romantika", Michaelson boutique viesnīca;

- Latvijā - viesnīca "Kuldīgas Metropole", Ārendoles muiža, viesnīca "Mežotnes pils", viesnīca "Jaunmoku pils", viesnīca "Jaunpils pils", viesnīca "Kukšu muiža", viesnīca "Mazmežotnes muiža", viesnīca "Skrundas muiža",

Šis projekts ir unikāls pasaules mērogā, jo tā fokuss ir vērsts uz kultūrvēsturiskajiem objektiem. Jaunajā ekozīmes sistēmā paredzēti 11 ilgtspējīga biznesa aspekti, 128 novērtēšanas kritēriji, no kuriem 42 ir obligāti.

 

 

— — — — —

Project „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“, Nr. LLI-064 (JESLL). The project is carried out according to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic development of the Programme regions by helping to make them competitive and attractive for living, working and visiting. The amount of project ERDF support is EUR 43437.27. The total budget is EUR 51102.67. Leading partner- Lithuanian Hotel and Restaurant Association, Project Partner - Latvian Hotel and Restaurant Association.

This press release has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this press release is the sole responsibility of Lithuanian Hotel and Restaurant Association and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Programme website: www.latlit.eu
Officia l EU website: www.europa.eu

 

"Apvienotais ekomarķējums Lietuvas - Latvijas restorāniem
un viesnīcām kultūrvēsturiskajās celtnēs" sertifikāta paraugs
:

 

"Apvienotais ekomarķējums Lietuvas - Latvijas restorāniem
un viesnīcām kultūrvēsturiskajās celtnēs" logo:

"Apvienotais ekomarķējums Lietuvas - Latvijas restorāniem
un viesnīcām kultūrvēsturiskajās celtnēs" kritēriji

 

 

— — — — —

Project „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“, Nr. LLI-064 (JESLL). The project is carried out according to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic development of the Programme regions by helping to make them competitive and attractive for living, working and visiting. The amount of project ERDF support is EUR 43437.27. The total budget is EUR 51102.67. Leading partner- Lithuanian Hotel and Restaurant Association, Project Partner - Latvian Hotel and Restaurant Association.

This press release has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this press release is the sole responsibility of Lithuanian Hotel and Restaurant Association and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Programme website: www.latlit.eu
Officia l EU website: www.europa.eu

 

Rīga, 2018. gada 11. maijā


Kultūras tūrisma straujā attīstība beidzamajās desmitgadēs ir spēlējusi milzīgu lomu, lai veicinātu un aizsargātu materiālo un nemateriālo mantojumu. Lietuva un Latvija ir zināmas kā valstis ar milzīgu kultūrvēsturisko mantojumu (īpaši, viensētām, muižām), gandrīz neskartu dabu, kūrortu tadīcijām un daudzām citām tamlīdzīgām lietām.

Abām valstīm ir milzīga interese un iestrādens ekotūrisma attīstībā uzsverot mepieciešamību aizsargāt kultūras objektus un efektīvi izmantot reģionālo mantojumu abu valstu labākam sniegumam starprautiskā līmenī.

Projekts "Apvienotais ekomarķējums Lietuvas - Latvijas restorāniem un viesnīcām kultūrvēsturiskajās celtnēs" sākās 2017. gada aprīlī un turpināsies līdz 2018.gada septembra beigām.

Projekta galvenais mērķis ir - līdz ar jaunās ekozīmes ieviešanu restorāniem un viesnīcām, palielināt apmeklētāju skaitu kultūrvēsturiskajām celtnēm un būvēm Lietuvā un Latvijā,

Projekta virsmērķis - ilgtspējīgs tūrisms, t.sk. ilgtermiņā:

 • dot ieguldījumu, lai palielinātos tūristu skaits un tūristu uzturēšanās ilgums ekozīmi saņēmušajās viesnīcās un restorānos;
 • jaunieviestā ekozīme cels standartus viesnīcās un restorānos kultūrvēsturiskajās ēkās, jo tie ieviesīs "zaļās tehnoloģijas" un strikti izpildīs citas vides prasības;
 • veicinās kultūrvēsturisko objektu aizsardzību;
 • viecinās vietējo kultūras un citu tūrisma produktu atpazīstamību;
 • dažādos veidos uzlabos viesnīcu un restorānu klientu apmierinātību;
 • neapšaubāmi palielinās valsts konkurētspēju.

Projekta īstenošanas laikā jaunā un apienotā ekozīme tiks izstrādāta un ieviesta. Šis projekts ir unikāls pasaules mērogā, jo tas fokusējas uz kultūrvēsturiskajiem objektiem paredzot novērtēt dažādas biznesa jomas ar vismaz 100 kritērijiem, daļu paredzot arī kā obligāti izpildāmus.

Projektā ir iesaistījušies 20 partneri no lieliskām un valsts līmenī aizsargātām kultūrvēsturiskajām celtnēm Latvijā un Lietuvā, kas visi tiek operēti kā izmitināšanas un/vai restorānu bizness.

 

 

— — — — —

Project „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“, Nr. LLI-064 (JESLL). The project is carried out according to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic development of the Programme regions by helping to make them competitive and attractive for living, working and visiting. The amount of project ERDF support is EUR 43437.27. The total budget is EUR 51102.67. Leading partner- Lithuanian Hotel and Restaurant Association, Project Partner - Latvian Hotel and Restaurant Association.

This press release has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this press release is the sole responsibility of Lithuanian Hotel and Restaurant Association and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Programme website: www.latlit.eu
Officia l EU website: www.europa.eu

 

 

 

— — — — —

Project „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“, Nr. LLI-064 (JESLL). The project is carried out according to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic development of the Programme regions by helping to make them competitive and attractive for living, working and visiting. The amount of project ERDF support is EUR 43437.27. The total budget is EUR 51102.67. Leading partner- Lithuanian Hotel and Restaurant Association, Project Partner - Latvian Hotel and Restaurant Association.

This press release has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this press release is the sole responsibility of Lithuanian Hotel and Restaurant Association and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Programme website: www.latlit.eu
Officia l EU website: www.europa.eu

 

Lithuania and Latvia have been very well known in Europe and outside it, for the countries’ historic paths and their cultural heritage objects, (especially, e.g., centuries-old-mansions), natural surroundings which have been altered very little in recent times, the countries’ resorts, and many other things which are very much valid for the concerned project.

Lasīt tālāk ...

Projekta "Apvienotais ekomarķējums Lietuvas - Latvijas restorāniem un viesnīcām kultūrvēsturiskajās celtnēs" ietvaros tika organizētas mācības un pilot pārbaudes”

Projekta "Apvienotais ekomarķējums Lietuvas - Latvijas restorāniem un viesnīcām kultūrvēsturiskajās celtnēs" ietvaros, šī gada 08. maijā notika projekta partneru – uzņēmumu atbildīgo pārstāvju apmācība, kam sekoja partneru uzņēmumos veiktas pilot pārbaudes, lai pārliecinātos par uzņēmumu atbilstību izstrādātajiem kritērijiem.

Lai paplašinātu klausītāju redzesloku un sniegtu pievienoto vērtību, apmācības seminārā piedalījās Jānis Ulme, kas pārstāv biedrību “Zemes draugi”; minētā biedrība ir ilggadējs LVRA partneris gan īstenojot atbilstības novērtēšanu saskaņā ar “Zaļā atslēga” kritērijiem, gan īstenojot projektu “Brīvs no ĢM’”.

Eksperts Jans Peters Bergkvists (Jan Peter Bergkvist) vizītes laikā apsekoja partneru uzņēmumus - "Kukšu muiža", "Jaunpils pils", ""Skrundas muiža" un "Mazmežotnes muiža". Eksperts vizītēs konstatēto vērtēja atzinīgi. Attēlā redzama vizīte viesnīcā "Skrundas muiža".

2019 06 06

 

 

— — — — —

Project „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“, Nr. LLI-064 (JESLL). The project is carried out according to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic development of the Programme regions by helping to make them competitive and attractive for living, working and visiting. The amount of project ERDF support is EUR 43437.27. The total budget is EUR 51102.67. Leading partner- Lithuanian Hotel and Restaurant Association, Project Partner - Latvian Hotel and Restaurant Association.

This press release has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this press release is the sole responsibility of Lithuanian Hotel and Restaurant Association and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Programme website: www.latlit.eu
Officia l EU website: www.europa.eu

 

No 2017.gada 6.-8.novembrim norisināsies projekta "JOINT ECO SIGN FOR LITHUANIA'S-LATVIA'S RESTAURANTS AND HOTELS IN CULTURAL OBJECTS" tikšanās.

Lasīt tālāk ...

Projekta mērķis. Palielināt kultūras iestāžu apmeklētāju skaitu, radot jaunu ekomarķējumu viesnīcām un restorāniem.

2017.gada 13.jūlijā notika projekta sadarbības partneru tikšanās:

 

 

— — — — —

Project „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“, Nr. LLI-064 (JESLL). The project is carried out according to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic development of the Programme regions by helping to make them competitive and attractive for living, working and visiting. The amount of project ERDF support is EUR 43437.27. The total budget is EUR 51102.67. Leading partner- Lithuanian Hotel and Restaurant Association, Project Partner - Latvian Hotel and Restaurant Association.

This press release has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this press release is the sole responsibility of Lithuanian Hotel and Restaurant Association and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Programme website: www.latlit.eu
Officia l EU website: www.europa.eu