RESTAURANTS IN LATVIA

HOTELS IN LATVIA

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) prezidents J.Pinnis, kopā ar A,Varņecki un I.Tomsoni piedalījās 18. Alānijas tūrisma un mākslas festivālā, kas šī gada 25.-27.jūnijā norisinājās Alānijā (Turcijā) un bija īpaši veltīts Baltijas valstu simtgadei.

Taču pasākumu dalībnieki nebija tikai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvji, bet arī dalībnieki no Vācijas, Krievijas, Polijas un citām valstīm.

Pasākuma ietvaros tika īstenotas 2 aktivitātes - dalība izstādē un dalība seminārā.

Pasākumā Latviju pārstāvēja arī Talsu pilsētas pārstāvji.

Ņemot vērā pasākuma nozīmīgumu, kā goda viesis, kas kopā ar Alānijas pilsētas mēru atklāja semināru, bija Latvijas vēstnieks Turcijas Republikā V.E. Pēteris Kārlis Elferts.

Piedaloties izstādē tika uzrunāti gan vietējie iedzīvotāji, gan arī pilsētas viesi. Lielu interesi par Latvijas tūrisma un gastronomisko piedāvājumu izrādīja gan tūristi no Krievijas un Ukrainas, gan no Skandināvijas valstīm – Somijas, Dānijas un Norvēģijas.

Savukārt, dalība seminārā deva iespēju uzrunāt nozares profesionāļus, tādējādi iepazīstinot ar Latvijas tūrisma piedāvājumu, tai skaitā, akcentējot labsajūtas, darījumu un pasākumu tūrisma iespējas.

Īpaši jāizceļ, ka par mūsu dalību izstādē un seminārā lielu interesi izrādīja vietējie mediji.

Dalība izstādē un seminārā bija iespējama pateicoties pieejamajam ERAF līdzfinansējumam!