Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Decembris

01.12. Dalība seminārā "Vai esam gatavi zaļai prezidentūrai?" viesnīcā "Radisson Blu Rīdzene Hotel"

01.12. Tikšanās ar Lielbritānijas Latvijas tirdzniecības kameras Valdes priekšsēdētāju M.L.Skadmani

02.12. Ttikšanās Finanšu ministrijā par apmācību projektiem nākošajā plānošanas periodā

03.12. Dalība Latvijas Veselības tūrisma klāstera sanāksmē

04.12.-05.12. Dalība HOTREC Sektora Sociālā dialoga Plenārsēdē, Briselē

11.12. Dalība HOTREC Task Force tikšanās par HOTREC biedra naudas aprēķina mehānismu

16.12. LVRA Ziemassvētku balle

17.12. Tikšanās Rīgas arhitekta birojā par Līvu laukuma attīstības koncepciju

17.12. Dalība LDDK darba devēju organizāciju vadītāju sanāksmē

17.12. Dalība Tūrisma un skaistumkopšanas NEP sanāksmē

19.12. Dalība Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikuma PKE “ Pavārs” specialitātē

Novembris

03.11.-07.11. Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē World Travel Market2014

06.11. Dalība darbseminārā Latvijas vēstniecībā Londonā

11.11.  Dalība konkursa „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts” dalībnieku izvērtēšanā

12.11. Dalība Valsts valodas centra rīkotās akcijas „Latviešu valodai draudzīga vide” svinīgajā laureātu apbalvošanā

12.11. Dalība profesionālās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides seminārā „Konkurētspējīga tūrisma un viesmīlības produkta veidošana; viesmīlības uzņēmumu efektivitātes paaugstināšana, izmantojot elektroniskās vadības sistēmas”

12.11. Tikšanās ar STR Global pārstāvi Kate McLaughlin par sadarbību ar LVRA 2015.gadā

13.11. Dalība Tūrisma un skaistumkopšanas Nozares ekspertu tikšanās

14.11.  Dalība seminārā „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām"

14.11. Tikšanās Konkurences padomē jautājumā par tiešsaistes ceļojumu aģentūru darbu

20.11. Dalība Labklājības ministrijas Apmācību komisijas sēdē

21.11. Dalība Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikuma akreditācijas vizītē

21.11.-23.11. Dalība pieredzes apmaiņā profesionālās karjeras pasākumā „Skills London 2014”;

25.11.-27.11.  Dalība HOTREC organizētajā apmācību programmā: "How to apply to EU Funding: call for tenders/call for proposals"

26.11.  Dalība konferencē „Darba vidē balstītas mācības – Latvijas ceļš uz duālo profesionālo izglītību”

27.11. Dalība Lauku ceļotājs organizētajā diskusijā par Latviešu virtuvi un Nacionālo kulināro ceļu

28.11. Dalība Biznesa Augstskolas „Turība” maģistra studiju valsts eksēmenu komisijā

29.11. Tikšanās ar iPoint pārstāvi I.Dimiņu par sadarbību ar LVRA

Oktobris

01.10. Dalība Ogres Valsts tehnikums Padomes sēdē

06.10. Dalība LDDK Latvijas-Gruzijas lietišķās sadarbības padomes sēdē

08.10.-09.10. Dalība izstādē ĪNWETEX2014”, Pēterburga

14.10. Dalība Tūrisma un skaistumkopšanas  Nozares ekspertu padomes sēdē

15.10.-17.10. 69. HOTREC Ģenerālā asambleja, Radisson Blu Hotel Latvija

14.10.-16.10. Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Senior 2014”, Stokholma (Zviedrija)

15.10. Dalība PINTSA sēdē

27.10. Tikšanās ar Baltkrievijas tūrisma nozares pārstāvjiem

30.10. Dalība Smiltenes Tehnikums stratēģijas izstrādes darba grupas sēdē

31.10. Dalība konkursa „Ēd ar baudu, domā par dabu” noslēguma pasākumā, Jelgavas amatu skola; tikšanās ar Jelgavas Tehnikums direktori J.Rudzīti

Septembri

01.09. Tikšanās ar Hotel Tigra direktori I.Čepuļonaku par sadarbību

02.09. Tikšanās ar Rafael Hotel vadītāju I.Melzobu par sadarbību

02.09. Tikšanās ar Ernst&Young Baltic SIA Izpilddirektori R.Strazdiņu par sadarbību nozares pētījuma izstrādē

04.09. Tikšanās ar Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas pārstāvjiem par dalību tūrisma izstādēs-gadatirgos

04.09.-07.09. Piedalīšanās izstādē ”Riga Food 2014”

08.09.-10.09. Dalība ESCO darba grupas darbā

11.09. Tikšanās ar Benchmarking Alliance īpašnieku P.Petterson par sadarbību

11.09. Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputāti I.Griguli

12.09. Dalība HOTREC organizētajā darba grupas tikšanās par privātajām izmitināšanas iestādēm, kas atrodas ēnu ekonomikas zonā

12.09. Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu K.Kariņu

15.09. Darba grupas sanāksme Zemkopības ministrijā par veselīgu uztura kritēriju izstrādi

17.09. Tikšanās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā (RTRIT) par darba vidē balstītu izglītību viesmīlības nozarē

18.09. Seminārs ar Booking un Expedia pārstāvju piedalīšanos, Radisson Blu Rīdzene

19.09. Tikšanās ar AS “Citadele banka” pārstāvjiem par sadarbību

19.09. Tikšanās ar SIA "Ragn - Sells" pārstāvjiem par sadarbību

23.09.-24.09. Dalība seminārā Briselē

25.09. Starptautiskā viesnīcu un restorānu industrijas konference "MICE loma viesmīlības uzņēmumu darbā. Kā veiksmīgi piesaistīt konferences un pasākumus", Radisson Blu Daugava Hotel

26.09. Dalība ITEM projekta noslēguma tikšanās Vidzemes augstskolā

27.09. Dalība tūrisma forumā Venstspils augstskolā

29.09. LVRA valdes sēde

Augusts

07.08. Dalība Tūrisma un skaistumkopšanas  Nozares ekspertu padomes sēdē

10.08. LVRA Sporta spēles, Jūrmalā kempingā “Nemo”

13.08. Tikšanās ar Pavāru klubs prezidenti S.Riškovu par profesijas standartu „Pavārs” un „Konditors” aktualizāciju

14.08. Tikšanās Rīgas Domē par Līvu laukuma apbūves projekta koncepciju

15.08. Tikšanās ar Modulāro izglītības programmu izstrādes darba grupu

20.08. Tikšanās ar potenciālo biedra - viesu mājas „Siroko” vadītāju par sadarbību

25.08. Tikšanās ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes prezidentu A.Krauzi par sadarbību jautājumā par samazinātā PVN piemērošanu pārtikai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem

26.08. Tikšanās ar Liepājas Tehnikums, Skrundas un Cīravas PII pārstāvjiem

27.08. Tikšanās ar Viesmīlības skola pārstāvi G.Skrabi par darba vidē balstītas izglītības īstenošanu

28.08. Nozares pārstāvju tikšanās ar Ekonomikas ministru V.Dombrovski jautājumā par TAVA direktora nomaiņu

28.08. Tikšanās LDDK ar Finanšu ministru A.Vilku par 19.09. plānoto konferenci „Kādai būt Latvijas nodokļu politikai”

Jūlijs

02.07. Tikšanās ar Jigsaw Training Ltd. direktori C.England par sadarbību personāla apmācības jomā

04.07. Dalība konferencē „Niche tourism and education - trends – innovations – future", Viļņā

07.07. Līvu laukuma labiekārtošanas koncepcijas – izstādes atklāšana Rīgas domē

08.07. Tikšanās ar HOTREC izpilddirektoru Christian de Barrin

09.07. Dalība Ogres Valsts tehnikums Padomes sēdē

09.07.-11.07. Dalība ESCO darba grupā

18.07. Tikšanās ar W.Fuhrmann par sadarbību ES finansēto projektu jomā un prakses nodrošināšanu Vācijā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem

29.07. Tikšanās ar Samsung Electronic Baltics pārstāvi E.Kalniņu

30.07. Tikšanās ar Biplan Hotel un motelis „Garden" pārstāvjiem Daugavpilī

31.07. Dalība modulāro profesionālo izglītības programmu izstrādes darba grupas sēdē

Jūnijs

02.06. Dalība LDDK Nozares konsultantu sanāksmē

02.06. Tikšanās ar Valsts Izglītīvas satura centrs (VISC) pārstāvjiem par nozares specialitāšu eksāmenu saturu

03.06. Dalība konferencē „Sadarbība – priekšnoteikums profesionālās izglītības konkurētspējīgai attīstībai Latvijā un Lietuvā”

04.06. Dalība “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (RTRIT) renovēto mācību laboratoriju atklāšanās

04.06. Dalība Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursa “Pavārs” finālā, RTRIT telpās

05.06. Dalība pasaules gastronomijas pilsētu asociācijas DELICE ģenerālās asamblejas ietvaros organizētajā diskusijā par profesionālo izglītību nozarē, Rīgas domes sēžu zālē

09.06. Tikšanās ar DOME HOTEL&SPA direktoru J.Pinni

10.06. Krievijas tūrindustrijas Baltijas nodaļas tikšanās par Krievijas tūrisma operatoru fam trip šī gada septembrī

11.06. Dalība Kulīgas Tūrisma un tehnoloģiju tehnikuma padomes sēdē

12.06. Tikšanās ar Profesionālās izglītības asociācijas pārstāvjiem par izglītību tūrisma un viesmīlības nozarē

12.06. Tikšanās ar VISC pārstāvi D.Ozoliņu un Skrundas Profesionālās vidusskolas pārstāvi G.Stepanovu par profesionālās meistarības konkursu organizēšanu

12.06. Dalība LDDK DDO pārstāvju tikšanās

13.06. Tikšanās ar viesnīcas “Radi un draugi” direktori M.Plataci

16.06. Seminārs viesīcu viesu uzņemšanas un mārketinga nodaļu pārstāvjiem par interneta resursu www.latvia.travel un www.liveriga.com izmantošanu darbā

16.06. Tikšanās ar Igaunijas Viesnīcu un restorānu asociācijas un Lietuvas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidentiem un izpilddirektoriem

17.06. Tikšanās ar STR Global pārstāvjiem par sadarbību ar viesnīcām

17.06. Tikšanās ar VISC pārstāvjiem par profesionālās meistarības konkursu organizēšanu

17.06. Dalība konferencē “ Pieaugušo izglītības sistēma indivīda un reģionu izaugsmei”

18.06. Dalība Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes sēdē

18.06. LVRA Valdes sēde

18.06. Dalība “Hotel Tigra” atklāšanā

19.06. Dalība Tūrisma Attīstības valsts aģentūras (TAVA) organizētajā tikšanās ar Baltkrievijas Nacionālās tūrisma aģentūras pārstāvjiem

19.06. Dalība profesijas “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” eksāmena komisijā, RTRIT

20.06. Dalība profesijas “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” eksāmena komisijā, RTRIT

24.06. Dalība HOTREC un ECTAA īstenotā projekta “TOURISMlink” noslēguma konferencē

25.06. Dalība profesijas “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” eksāmena komisijā, RTRIT

25.06. Dalība PINTSA sēdē

25.06. Dalība profesijas „Pavāra palīgs” profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijā, Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola

Maijs

06.05. Tikšanās LLU par profesijas "Sabiedriskās ēdināšanas tehnologs" attīstibu

07.05.-09.05. Dalība projekta MTS Hospitality partneru noslēguma tikšanā

12.05. Tikšanās ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldes pārstāvi L.Puķīti par sadarbību organizējo DELICE kopsapulci Rīgā

14.05. Dalība Zemkopības ministrijas rīkotajā sanāksmē par veselīgas pārtikas ražošanas un paēriņa veicināšanu t.sk. par samazinātās PVN likmes piemērošanu pārtikai un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem

15.05. Profesionālās meistarības konkursā "Konditors", Jelgavas amatu vidusskola

16.05. Tikšanās par www.hotels-restaurants.lv portāla aktualizāciju

16.05. Dalība viesnīcas " Mercure Riga Centrum" atklāšanas pasākumā

20.05.-22.05. LVRA dalība tūrisma izstādē „IMEX" Frankfurtē, Vācijā

26.05.-29.05. Dalība ESCO darba grupas tikšanās

30.05. Profesionālās meistarības konkurss " Viesmīlis", viesnīcā Riga Airport Hotel ABC

Aprīlis

02.04. Tikšanās ar Bad Factory Sweden OU izpilddirektoru E.Ehand par sadarbību ar LVRA

02.04. Tikšanās ar Euronews pārstāvjiem par sadarbību un dalību gadskārtējā starptautiskajā viesmīlības industrijas konferencē

02.04. LVRA rīkotā tikšanās par veselīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanu restorānā „Kaļķu vārti”, Rīgā

03.04. Dalība Tūrisma Attīstības valsts aģentūras (TAVA) organizētajā darba seminārā Latvijas ģenerālkonsulātā Sanktpēterburgā

03.04. Tikšanās ar Jāni Riežnieku SIA "AN-HOST" direktoru par sadarbības iespējām ar LVRA

03.04. LVRA un Bārmeņu federācijas pārstāvju tikšanās ar Latvijas alkohola nozares asociāciju

09.04.-12.04. LVRA dalība tūrisma izstādē „OTDIH” Minskā, Baltkrievijā

09.04. Dalība Eiropas viesnīcu klasifikācijas sistēmas “Hotelstars Union” (HSU) Padomes sēdē

10.04. Profesionālās meistarības konkurss specialitātē “Tūrisma pakalpojumi”, Priekuļu tehnikums

10.11.-11.04. Dalība HOTREC Ģenerālajā asamblejā

15.04. Profesionālās meistarības konkurss specialitātē “Pavārs” - pusfināls, Preiļu arodvidusskola

16.04. Dalības ALTA Biedru kopsapulcē

16.04. Dalība Ogres Tehnikums Padomes sēdē

16.04. Dalība Profesionālās Izglītības nacionālās trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēdē

17.04. LTRK Finanšu diena: Seminārs " Pamatkapitāla pārrēķins"

17.04. Tikšanās ar Pavāru klubs par profesijas " Ēdināšanas pakalpojumu speciālists" standartu

23.04. Tikšanās ar viesnīcas " Villa Alvīne" vadīu par sadarbību ar LVRA

24.05. Profesionālās meistarības konkurss specialitātē “Pavārs” - pusfināls, Skrundas arodvidusskola

28.04. Dalība Zemkopības ministrijas rīkotajā sanāksmē par veselīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanu

28.04. LVRA Valdes sēde

29.04. Tikšanās ar Port Hotel vadību par sadarbību ar LVRA

29.04. Dalība nodibinajuma RIGA2014 Kultūras vasarnīcas "Esplanāde 2014" atklāšanā

30.04. Tikšanās Restorānu servisa skolā par profesiju " Restorānu pavārs" un "Restorānu konditors" standartu izstrādi un attīstību

30.04. Dalība Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē par samazinātās PVN likmes piemērošanu pārtikai un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem

30.04. Tikšanās ar " Augļu serviss" pārstāvjiem par sadarbību

Marts

03.03. LVRA pārstāvju un restorānu tikšanās ar Rīgas domes izpilddirektoru Juri Radzēviču, Rīgā

03.03. Tikšanās ar a/s “Citadeles Banka” pārstāvi par sadarbību un pakalpojumiem LVRA biedriem

05.03.-09.03. LVRA dalība tūrisma izstādē „ITB” Berlīnē, Vācijā

05.03. Dalība Eiropas viesnīcu klasifikācijas sistēmas “Hotelstars Union” (HSU) kritēriju kataloga grozījumu darba grupas un HSU Padomes sēdē

10.03. Tikšanās ar LVRA Valdes locekli un VSIA “Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” direktori S.Ozoliņu par aktualitātēm tūrisma izglītības jomā

11.03. Tikšanās ar Ventspils tehnikums pārstāvjiem par sadarbību organizējot profesionālās meistarības konkursu specialitātē “Viesnīcu pakalpojumi”

12.03. LVRA rīkotais seminārs par tēmu - „Moderno tehnoloģiju tendences viesnīcās un viesmīlības nozarē” un „Videi draudzīgu saimniekošana viesnīcās jeb – iegūt sertifikātu „Zaļā atslēga” nav tik sarežģīti, kā domājam”

12.03. LVRA pārstāvju tikšanās ar Valsts Ieņēmuma dienesta pārstāvjiem par apstiprinātajiem grozījumiem LR MK notiekumos par kases aparātiem un kases sistēmām

12.03. LVRA un Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas (ALTA) vadības tikšanās – sagatavošanās tikšanās ar LR Ekonomikas ministru V.Dombrovski

13.03. LVRA un ALTA vadības tikšanās ar LR Ekonomikas ministru V.Dombrovski

13.03. Dalība profesionālās izglītības iestāžu pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārā Barkavā, Barkavas profesionālajā vidusskolā

14.03. LVRA rīkotā tikšanās par veselīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanu restorānā „Kaļķu vārti”, Rīgā

17.03. LVRA pārstāvji piedalās Zemkopības ministrijas rīkotajā sanāksmē par veselīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanu

15.03.-18.03. LVRA dalība tūrisma izstādē „INTOURMARKET”, Maskavā

19.03.-22.03. LVRA dalība tūrisma izstādē „MITT”, Maskavā

21.03. LVRA un Latvijas Piensaimnieku Centrālās savienības rīkotā tikšanās par veselīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanu

24.03-26.03. Dalība Vidzemes augstskolas īstenotā projekta “International Tourism and Events Management” (ITEM) darba grupas tikšanās

27.03. Dalība Vācijas – Baltijas tirdzniecības kameras organizētajā forumā: Arodizglītības perspektīvas Baltijas valstīs

27.03. Dalība Rīgas Tūrisma attīstības birojs (RTAB) Biedru kopsapulcē

Februāris

03.02. LVRA pārstāvji piedalās Lido Domina atklāšanas pasākumā

05.02.-09.02. LVRA dalība tūrisma izstādē „Reisen Hamburg” Hamburgā, Vācijā

07.02.-09.02. LVRA dalība tūrisma izstādē „Balttur” Ķīpsalas izstāžu centrā, Rīgā

07.02. LVRA rīkotā Baltkrievu tūroperatoru vizīte pa Rīgas viesnīcām

07.02. Profesionālās meistarības konkursu darba grupas tikšanās

11.02. Tikšanās ar restorāna “Stargorod” vadību par sadarbību ar LVRA

11.02. LVRA rīkotā restorānu pārstāvju tikšanās restorānā Pie Kristapa Kunga , Rīgā

12.02. Tikšanās ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes, Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta (Institūts) vadošo pētnieci A.Van der Steinu par sadarbību starp LVRA un Institūti, t.sk. Organizējot starptautisko konferenci “New Challanges in Economics and Business Development -2014”

12.02. Tikšanās ar Bulduru Profesionālās vidusskolas vadību par sadarbību organizējot profesionālās meistarības konkursu specialitātē “Viesmīlis”

12.02. Tikšanās ar L.Freimani par sadarbību starp LVRA un atpūtas vietu “Klidziņa”

13.02. LVRA pārstāvji piedalās Zemkopības ministrijas rīkotajā sanāksmē par veselīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanu

14.02.-16.02. LVRA dalība tūrisma izstādē „Tourest” Tallinā, Igaunijā

17.02. LVRA Revīzijas komisijas sēde

18.02. Dalība Tūrisma un skaistumkopšanas Nozares ekspertu padomes (NEP) sēdē

18.02. Tikšanās ar Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju skolas direktori D.Cini par studentu uzņemšanu 2014./2015. mācību gadā

19.03.-23.02. LVRA dalība tūrisma izstādē „f.re.e” Minhenē, Vācijā

19.02. Dalība EK organizētā darba seminārā par to, kā mācīšanās rezultātu terminoloģija, ko izmanto izglītībā un praktiskajā apmācībā, var būt pielietota ESCO projektā

20.02. Dalība konferencē “Bringing people with the right skills to the tourism sector”

21.02. Tikšanās ar Latvijas Kases aparātu un sistēmu apkalpojošo dienestu, tirgotāju un ražotāju asociācijas pārstāvjiem par grozījumiem MK noteikumos par kases aparātiem un to lietošanas kārtību

24.02. Tikšanās ar “Pavāru klubs” pārstāvjiem par profesijas standartu “Pavārs”, “Pavāra palīgs”, “Konditors”, “Konditora palīgs” pilnveidošanu un jaunu profesiju ieviešanu

25.02. LVRA rīkotā tikšanās par veselīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanu restorānā „Kaļķu vārti”, Rīgā

26.02. Dalība Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas, (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības) nozares ekspertu padomes sēdē par profesijas “Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks” speciālistu sagatavošanu

26.02. LVRA kopsapulce viesnīcā “Radisson Blu Hotel Latvija”, Rīgā

26.02. LVRA rīkotais darbseminārs ar piegādātājiem viesnīcā " Radisson Blu Latvija Hotel", Rīgā

28.02. SIA “Viesnīcu un restorānu centrs” Sertifikācijas komisijas sēde

Janvāris

08.01.-10.01. Dalība Eiropas Komisijas ESCO darba grupas sēdē par vienotu profesiju, prasmju, kompetenču definēšanu Eiropas līmenī

13.01. Tikšanās ar “Pavāru klubs” pārstāvjiem par profesijas standartu “Pavārs”, “Pavāra palīfgs”, “Konditors”, “Konditora palīgs” pilnveidošanu

14.01. Tikšanās LDDK par Profesionālās izglītības nacionālās trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) darba pilnveidošanu

14.01.-19.01. LVRA dalība tūrisma izstādē „Vakantiebeurs” Utrehtā, Nīderlandē

15.01. Dalība Ogres Valsts tehnikums Padomes sēdē

16.01.-19.01. LVRA dalība tūrisma izstādē „MATKA” Helsinkos, Somijā

16.01. Tikšanās ar Lux Express pārstāvi A.Sirinskaju par Lux Express sadarbību ar LVRA biedriem

20.01. Dalība Profesionālās Izglītības likuma (PIL) grozījumu izstrādes darba grupas sēdē

21.01. Tikšanās ar mc2 pārstāvi E.Fedoreku par sadarabību ar LVRA

21.01. LVRA Valdes sēde

22.01. Dalība PINTSA sēdē

22.01. Tikšanās ar Newsec Baltics pārstāvi I.Levani par sadarbību starp LVRA un Newsec Baltics

22.01. Tikšanās ar profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjiem par profesionālās meistarības konkursu organizēšanu;

23.01. LVRA piedalās divu IT uzņēmumu - Mobilemenu un Eegloo organizētajā diskusijā ar Rīgas restorāniem, bāriem un kafejnīcām, lai kopīgi diskutētu par problēmām, ar kurām šī nozare saskaras ikdienā un par to, kādi jauni IT risinājumi varētu šīs problēmas risināt

23.01. Tikšanās ar Veselības tūrisma klāstera pārstāvjiem par izglītību nozarē

24.01.-26.01. LVRA dalība tūrisma izstādē „Adventur” Viļņā, Lietuvā

24.01. Tikšanās ar Mālpils muiža vadību par sadarbību

24.01. Dalība Vidzemes augstskola maģistra darbu aizstāvēšanā

27.01. Dalība Profesionālās Izglītības likuma (PIL) grozījumu izstrādes darba grupas sēdē

28.01. Tikšanās ar Smiltenes tehnikums direktoru A.Miezīti par nozares speciālistu sagatavošanu

30.01. LVRA rīkotais seminārs viesnīcā Avalon Hotel ar Datu Valsts inspekciju par klientu reģistrāciju, to personas datu apstrādi izmantojot internetu un dažādas online rezervēšanas sistēmas. Kā arī LVRA biedri tika iepazīstināti ar jaunu aktivitāti - elektrotransporta uzlādes punktu izveides iespējas bez lieliem ieguldījumiem-ESF projekta ietvaros

30.01. Dalība darba seminārā MICE ANTOR 2014, Maskavā