Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Projekta "Apvienotais ekomarķējums Lietuvas - Latvijas restorāniem un viesnīcām kultūrvēsturiskajās celtnēs" ietvaros tika organizētas mācības un pilot pārbaudes”

Projekta "Apvienotais ekomarķējums Lietuvas - Latvijas restorāniem un viesnīcām kultūrvēsturiskajās celtnēs" ietvaros, šī gada 08. maijā notika projekta partneru – uzņēmumu atbildīgo pārstāvju apmācība, kam sekoja partneru uzņēmumos veiktas pilot pārbaudes, lai pārliecinātos par uzņēmumu atbilstību izstrādātajiem kritērijiem.

Lai paplašinātu klausītāju redzesloku un sniegtu pievienoto vērtību, apmācības seminārā piedalījās Jānis Ulme, kas pārstāv biedrību “Zemes draugi”; minētā biedrība ir ilggadējs LVRA partneris gan īstenojot atbilstības novērtēšanu saskaņā ar “Zaļā atslēga” kritērijiem, gan īstenojot projektu “Brīvs no ĢM’”.

Eksperts Jans Peters Bergkvists (Jan Peter Bergkvist) vizītes laikā apsekoja partneru uzņēmumus - "Kukšu muiža", "Jaunpils pils", ""Skrundas muiža" un "Mazmežotnes muiža". Eksperts vizītēs konstatēto vērtēja atzinīgi. Attēlā redzama vizīte viesnīcā "Skrundas muiža".

2019 06 06

 

 

— — — — —

Project „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“, Nr. LLI-064 (JESLL). The project is carried out according to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic development of the Programme regions by helping to make them competitive and attractive for living, working and visiting. The amount of project ERDF support is EUR 43437.27. The total budget is EUR 51102.67. Leading partner- Lithuanian Hotel and Restaurant Association, Project Partner - Latvian Hotel and Restaurant Association.

This press release has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this press release is the sole responsibility of Lithuanian Hotel and Restaurant Association and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Programme website: www.latlit.eu
Officia l EU website: www.europa.eu