Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Rīga, 2018. gada 11. maijā


Kultūras tūrisma straujā attīstība beidzamajās desmitgadēs ir spēlējusi milzīgu lomu, lai veicinātu un aizsargātu materiālo un nemateriālo mantojumu. Lietuva un Latvija ir zināmas kā valstis ar milzīgu kultūrvēsturisko mantojumu (īpaši, viensētām, muižām), gandrīz neskartu dabu, kūrortu tadīcijām un daudzām citām tamlīdzīgām lietām.

Abām valstīm ir milzīga interese un iestrādens ekotūrisma attīstībā uzsverot mepieciešamību aizsargāt kultūras objektus un efektīvi izmantot reģionālo mantojumu abu valstu labākam sniegumam starprautiskā līmenī.

Projekts "Apvienotais ekomarķējums Lietuvas - Latvijas restorāniem un viesnīcām kultūrvēsturiskajās celtnēs" sākās 2017. gada aprīlī un turpināsies līdz 2018.gada septembra beigām.

Projekta galvenais mērķis ir - līdz ar jaunās ekozīmes ieviešanu restorāniem un viesnīcām, palielināt apmeklētāju skaitu kultūrvēsturiskajām celtnēm un būvēm Lietuvā un Latvijā,

Projekta virsmērķis - ilgtspējīgs tūrisms, t.sk. ilgtermiņā:

  • dot ieguldījumu, lai palielinātos tūristu skaits un tūristu uzturēšanās ilgums ekozīmi saņēmušajās viesnīcās un restorānos;
  • jaunieviestā ekozīme cels standartus viesnīcās un restorānos kultūrvēsturiskajās ēkās, jo tie ieviesīs "zaļās tehnoloģijas" un strikti izpildīs citas vides prasības;
  • veicinās kultūrvēsturisko objektu aizsardzību;
  • viecinās vietējo kultūras un citu tūrisma produktu atpazīstamību;
  • dažādos veidos uzlabos viesnīcu un restorānu klientu apmierinātību;
  • neapšaubāmi palielinās valsts konkurētspēju.

Projekta īstenošanas laikā jaunā un apienotā ekozīme tiks izstrādāta un ieviesta. Šis projekts ir unikāls pasaules mērogā, jo tas fokusējas uz kultūrvēsturiskajiem objektiem paredzot novērtēt dažādas biznesa jomas ar vismaz 100 kritērijiem, daļu paredzot arī kā obligāti izpildāmus.

Projektā ir iesaistījušies 20 partneri no lieliskām un valsts līmenī aizsargātām kultūrvēsturiskajām celtnēm Latvijā un Lietuvā, kas visi tiek operēti kā izmitināšanas un/vai restorānu bizness.

 

 

— — — — —

Project „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“, Nr. LLI-064 (JESLL). The project is carried out according to the Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 to contribute to the sustainable and cohesive socio-economic development of the Programme regions by helping to make them competitive and attractive for living, working and visiting. The amount of project ERDF support is EUR 43437.27. The total budget is EUR 51102.67. Leading partner- Lithuanian Hotel and Restaurant Association, Project Partner - Latvian Hotel and Restaurant Association.

This press release has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of this press release is the sole responsibility of Lithuanian Hotel and Restaurant Association and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Programme website: www.latlit.eu
Officia l EU website: www.europa.eu