Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Kāpēc svarīgi ir veikt atbilstības novērtēšanu un sertifikāciju?
VRC piešķirtās 1 – 5 zvaigznes viesnīcām, viesu mājām, kā arī kategorija kempingiem un jaunatnes tūrisma mītnēm (hosteļiem), ir sava veida kvalitātes zīme, ko garantē VRC, un tūristu mītnes veiksmīga mārketinga instruments. Tas ir drošs signāls ārvalstu un vietējam patērētajam, ka viņu sagaida kvalitatīvs serviss.
Ja tūristu mītnei nav veikta atbilstības novērtēšana un sertificēšana, tā nav tiesīga savā reklāmā un publiskos informatīvos materiālos atsaukties uz klasifikācijas kategorijām vai zvaigznēm, kas izriet no Reklāmas likuma 3.pantā noteiktajām prasībām reklāmai, kurai jābūt likumīgai, patiesai un objektīvai, kā arī Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 11.4. pantu par patiesībai neatbilstošas informācijas sniegšanu, kas ir maldinoša komercprakse.