Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai veiktu atbilstības novērtēšanu un sertificēšanu?
Lai uzsāktu brīvprātīgās atbilstības novērtēšanas procesu, viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes pārstāvis iesniedz VRC direktoram aizpildītu iesnieguma veidlapu, kurā pats norāda sev vēlamo viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes klasifikācijas kategoriju, saskaņā ar attiecīgo valsts standartu.

Iesniegumam tiek pievienoti sekojoši dokumenti /uzskaitīti arī iesnieguma veidlapā/:
- uzņēmuma (kapitālsabiedrības) reģistrācijas apliecības noraksts (kopija, pirmreizējas novērtēšanas gadījumā);
- uzņēmuma (kapitālsabiedrības) statūtu noraksts (kopija, pirmreizējas novērtēšanas gadījumā);
- Uzņēmumu reģistra izziņa par uzņēmuma (kapitālsabiedrības) valdes locekļu paraksta tiesībām;
- uzņēmuma (kapitālsabiedrības) īpašuma vai nomas tiesības uz attiecīgo viesnīcu apliecinoša dokumenta noraksts (kopija, pirmreizējas novērtēšanas gadījumā); apstiprinātu ēkas stāvu inventarizācijas plānu kopijas;
- dokuments par objekta kā viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes pieņemšanu ekspluatācijā (objekta pieņemšanas akts vai inventarizācijas lieta) (kopija) – jaunatvērtiem uzņēmumiem.